Kitap TOPLUM

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi’nin 20. Sayısı Yayınlandı

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 20. Sayı ile birlikte yeni bir döneme giriyor. İlk sayımızdan itibaren editörlüğümüzü yürüten Prof. Dr. Saadettin Yıldız Hoca’mız, 19. Sayı’nın Editör Notu’nda, elli yıllık meslek hayatını tamamladığı bugünlerde “Hüda fursat virür ise” yarım kalan çalışmalarını tamamlayabilmek gayesi ile kütüphanelerine çekilip çalışmak arzusunda olduklarını ifade etmişlerdir. Hocamız, sekiz yıl boyunca yürüttükleri editörlükleri boyunca, kriz anlarında tecrübeleriyle işleri uhulet ve suhuletle halletmemizde bize yol gösterici olmaları hasebiyle derginin bugünlere ulaşmasında büyük bir paya sahiptirler. Beri taraftan her sayının başında kaleme aldıkları “Editör Notları” ile bir taraftan ülkemizin ve bölgemizin, hatta bazen dünyamızın nabzını tutarken bir taraftan da bir deniz feneri misali ufuklarımıza ışık tutmuşlardır. Kadir Mevla’dan yalnızca yarım kalan çalışmalarını değil, daha nicelerini tamamlamaları için kendilerine fırsat vermesini niyaz ediyoruz. Bizler müteşekkir ve razıyız. Kendilerinin de bizden razı olmaları dileğiyle…

Yaşadığımız günler, değişim yaşayanın sadece dergimizin olmadığını bize tecrübe ettirmektedir. Filistin etrafında cereyan eden olaylar, bir kez daha bütün dünyanın dikkatini bölgemize celbetmiştir. Fakat bu seferki olaylar yüz yılda bir gerçekleşen cinsten olacağa benziyor. Merhum Mehmed Akif’in “En kesif orduların yükleniyor dördü beşi” mısraını akla getirecek şekilde, dünyanın en cesim ordularının küçücük bir toprak parçasının etrafına yığıldığını görüyoruz ve maalesef bu cesametin altında ezilen yine siviller oluyor. Kendi evlerinin enkazı altından çıkarılan bebeklerin cansız bedenleri bütün dünyada bir “Durun artık! Yeter!” nidası çıkarması gerekirken tek duyduğumuz bombalar altında can veren mazlumların inlemeleri. O tanıdık “Akvam-ı beşer” yine sessiz.

Yaşanan bu katliamlar karşısında dünyanın sessizliği, bir kez daha yüzüncü yaşını yaşayan Cumhuriyet’imizin değerini bize göstermiştir. Kuvayımilliye ruhunun yılmaz mücadelesi ile kazanılan İstiklal Harbimiz, bugün civarımızda yaşanan çeşitli katliamların benzerlerini tam bir asır önce sınırlarımızın dışına itmiş ve bir daha mabedimizin göğsüne namahrem elinin değmesine müsaade etmemiştir.

 

***

Dergimizin bu sayısı da birbirinden değerli, telif ve tercüme makalelerle çıkıyor. Her zamanki gibi konu çeşitliliği sevindirici ve Türk bilim adamlarının gelecek vizyonu açısından umut vericidir. Halk biliminden iktisadi bilimlere, etimolojiden medya araştırmalarına kadar geniş bir yelpazeden çalışmaları Türk bilim âleminin takdir ve ilgisine arz ediyoruz. Konu başlıklarımızı şöyle sıralayabiliriz:

“Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi” Başlıklı Çalışmaların Web Of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Analizi

A Critical Lense on the Concept of Organizational Identity

Algısal Etimoloji. Etimolojik Araştırmanın Sosyal Bir Yönü

Cultural Codes and The Effects Of Globalization in Terms of Marketing Research in Organizational Management

Destanlar Işığında Türk ve Moğol Halklarında Büyü

İçinde Mektup Geçen Türküler

Medya Unsurlarının Destinasyon Tanıtımına Etkisi: Sinop Tarihi Cezaevi Örneği

Sürdürülebilir Kalkınma, Suç ve Sosyal Hizmet

Tax Revenues and Economic Growth: Evidence from Panel Quantile Regression Analysis

Türk Destan Yaratıcılığında Kan Arketipinin Semantik Çeşitliliği

 

***

Dergimizin bu sayısını Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılına armağan ederken Türk milletinin bugünlerini, bizlere, yılmaz bir ceht ve şehit kanı ile sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sonsuz bir saygı ve minnetle anıyoruz.

 

Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER

Kayseri

 

Dergiye erişim için tıklayınız: Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi

İçerikler