İçerik - hristiyanlar pagan ibadethanelerini yok etti