Dil

7. Uluslararası Türkoloji kongresi

KONGRE HAKKINDA

Her iki yılda bir Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından Türkistan Yerleşkesi’nde düzenli olarak gerçekleştirilen Türkoloji Kongresi’nin VII.si 18-20 Ekim 2017 tarihlerinde Türkistan’da yapılacaktır

VII. Türkoloji Kongresinin Ana Konusu: TEHLİKEDEKİ TÜRK DİLLERİ

Tehlikedeki Diller konusu, dünya ilim aleminde, Türkolojide ve çeşitli yönleriyle sosyal bilimlerin tamamında en çok üzerinde durulan konuların başında gelmektedir. Mütevelli Heyet Başkanlığı ve Yesevi Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü olarak özellikle son yıllarda üzerinde yoğunlaştığımız konuların başında Tehlikedeki Türk Dilleri gelmektedir. Dünya’nın her tarafında yok olan veya tehlikede olan dillerin haberleri geliyor. Tehlike altında bulunan diller, Lehçeler ve ağızların başında da Türk dili ailesi gelmektedir.

Kuzey Buz Denizi’nden Kuzey Afrika’ya, Japon Denizinden Batı Avrupa’ya kadar Dünya’nın çok geniş coğrafyalarında yerleşik olarak bulunan Türk yazı dilleri ve ağızlarının pek çoğunun tehlike altında olduğu bir gerçektir; bu vâkıanın akademik yöntem ve yollarla incelenmesi, kayıt altına alınması ve olası hazırlıkların yapılması gerekir.

Türk Yazı dilleri ve ağızlarının yoğun olarak yaşadığı ve ilişkide bulunduğu diller tarihi ve çağdaş konumlarından dolayı Çince, Rusça, Arapça ve Farsçadır; bu dillerin yaşadığı coğrafyadaki tehlikedeki Türk lehçe ve ağızları özel bir önem arz etmektedir.

KONGRE KONULARI

1 Tehlikedeki dillere dair yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
2 Konuşurları kalmayan tarihi Türk yazı dillerinin ve ağızları
3 Çin’deki Türk dilleri ve ağızlarının durumu
4 Sovyet sonrası dönemde Türk yazı dillerinin ve ağızlarının durumu
5 Tehlike altındaki dil ve ağızların kaydedilmesi
6 Kazakistan’daki farklı Türk lehçe ve ağızlarının durumu
7 İran’daki Türk lehçe ve ağızlarının bugünkü durumu ve Farsça ile ilişkileri
8 Tehlike altındaki Türk lehçe ve ağızların Rusça ile ilişkileri
9 Ortadoğu’daki Türk lehçe ve ağızlarının durumu
10 Türk lehçe ve ağızlarının Arapça ile ilişkileri
11 Kafkasya’daki Türk yazı dilleri ve ağızlarının bölge dilleri ve Rusça ile ilişkileri
12 Türk dillerini ve ağızlarını tehlikeye sürükleyen temel unsurlar
13 Dil, lehçe ve ağız ölümlerinde devlet ve sosyal ilişkilerin rolüi
14 Yok olan Türk yazı dilleri ve ağızlarını konuşanlarının dil durumları

Detaylı bilgi için tıklayın

Haber Gözcüsü

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...