Dil

Karaçay-Malkar Türklerinin Yazılı Edebiyatının Kurucusu Kâzim Möçü

 

Malkar Türklerinin 8 Mart 1944 tarihinde toplu bir şekilde Orta Asya’ya sürgün edilmesi sırasında Kâzim Möçü de, 85 yaşında iken,Kazakistan’a sürgün gitmiştir. Bir süre ailesiyle birlikte Taldı-Kurgan vilâyetinin Kirov ilçesinde yaşamış, 1945 yılı başlarında Telman adlı kolhozun yakınındaki Kök-Suv köyüne yerleştirilmiştir. Kâzim Möçü sürgünde iken yazmış olduğu “Carlı Halkım” (Zavallı Halkım), “Kıyın Kün Aytama Sizge” (Zor Günde Söylüyorum Size), “Tavkel Eteyik Biz Bügün” (Metin Olalım Biz Bugün),şiirleriyle halkına yaşama azmi vermeye çalışmıştır.Kâzim Möçü 1945 yılının sonlarına doğru hayatını kaybetmiştir.Kendi vasiyeti üzerine Telman kolhozunda çalışan yakın dostu Nogay Küçmen’in mezarının yanına gömülmüştür. Daha sonra mezarı 1999 yılında, yani Kâzim Möçü’nün ölümünden 54 yıl sonra, Kabardey-Balkar Cumhuriyetinin başkenti Nalçik’te adına ithaf edilen parktaki anıt mezarına nakledilmiştir.

Adilhan ADİLOĞLU
Turkish Studies/Türkoloji Dergisi 1 (2006) Sayı-1

Saffet Alp Yılmaz

Doktora Öğrencisi, Azerbaycan İlimler Akademisi, Baku / Azerbaycan. saffetalp@gmail.com

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...