Dil Kitap

Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı

Ferruh AĞCA’nın Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü’nden “Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı” kitabı çıktı. Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı, Türk dili araştırmaları için temel kaynaklarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Kendisini Türklük bilimine adamış her insan için tartışılmaz önem arz etmektedir. Bu metin sadece dil araştırmaları bakımından değil, aynı zamanda Türk kültür incelemeleri bakımından da eşsiz bir değere sahiptir. Türk milletinin destanî hayatını dile getiren büyük bir eserdir. Bu çalışma, Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı yeniden okunmuş, anlamlandırılmış ve dillik özellikleri bakımından yorumlanmıştır. Bu çerçevede eser; Metin, Aktarma, Notlar, Dizin ve Tıpkıbasım olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.