Röportaj

İlber Ortaylı’nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk Adlı Kitabı Macarcaya Çevrildi

“Laura Pál: Genç Türkiye Cumhuriyeti’ni ilk tanıyanlardan biri Macar diplomasisi oldu.”

Çeviri: Hungarolog Onur ŞAHİN

Yakın zamanda, Türk tarihçi İlber Ortaylı‘nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatıyla ilgili büyük ölçekli çalışması, Napkút Yayınevi tarafından Macarca yayınlandı. Macarca baskısı Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı tarafından desteklenmekte ve dağıtılmaktadır. Beş yüz sayfalık büyük monografiyi Macarcaya tercüme eden çevirmen Pál Laura ile cilt hakkında konuştuk.
Laura Pál (Foto: MH/Róbert Hegedüs)
Ünlü Türk devlet adamıyla ilgili cilt neden şimdi Macarca yayınlandı?
Macar kamuoyunun düşüncesi, Türkiye’nin esas olarak ortaçağ tarihi olayları üzerinden değerlendirildiği görüşünü yavaş yavaş aşmaya başlıyor. Rákóczi’nin Türkiye’ye gelişi, Kossuth’un Kütahya’da ve Thököly’ün İzmit’te kalışı gibi ortak tarihin olumlu bölümleri de buna katkıda bulundu. Macar toplumunun yavaş yavaş olgunlaşan bu tutum değişikliği, pek çok mükemmel Macar Türkologlarının kayda değer çabalarına ve kültürel diplomasi faaliyetlerine bağlanabilir. Ve Trianon’un 100. Anma Yılı’nda, “Türk Trianon”nunu mağlup eden Atatürk’ün yaşamı üzerine kapsamlı bir tarihsel çalışmanın burada da ortaya çıkması için ideal bir fırsat gibi görünüyordu.
Tüm bunlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunun hayatıyla ilgilenecek kadar Macar kamuoyuna ilham verdi mi?
Evet, çünkü zaten 18. ve 19. yüzyılda Macar mültecilerin davasının işlenmesi de bu yöne işaret ediyordu. Bugün, ülkenin bağımsızlığı için savaşan Macar özgürlük savaşçılarının, devrimlerin düşüşünden sonra Türk topraklarına sığındıkları, büyük ölçüde Macar tarihsel düşüncesine dahil edilmiştir. Tüm bunların bir sonucu olarak, 20. yüzyıl Türk tarihinin olaylarına olan ilgi, Macar kamuoyunda da artmıştır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yenik düşen Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkıntıları arasında, Türk ordusu yabancı işgalcilere karşı başarıyla savaşırken, Macaristan, topraklarının dramatik bir şekilde paylaşılmasına zorlandı.
O dönemin perspektifinden bakıldığında, o zamanki Macar koşullarını başarılı Türk direnişiyle karşılaştırmak ne kadar gerçekçi ve ikincisi Macaristan için bir örnek teşkil edebilir miydi? Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Magyar’ın önsözü de bu konuyu ele alıyor.
Macaristan’da eğer böyle bir durum olsaydı ne olurdu ve Macarların direnişini Türk modeli üzerinden örgütlemeye çalışacaklarına dair gerçekçi bir olasılığın olup olmadığı konusunda hala bir tartışma var. Her halükarda, kitabı okumak Macar okur için Atatürk’ün bağımsızlık hareketinin nasıl bir örnek teşkil edebileceğini açıklayabilir. Mustafa Kemal, şüphesiz bir örgütsel deha ve mükemmel bir stratejistti, orduyu çok kısa sürede yeniden örgütleyebilen ve aynı zamanda sürekli değişen koşullara son derece hızlı tepki veren yüksek eğitimli bir askerdi. Vatanseverliğe ek olarak tüm bunlar gerekliydi.
Karşılaştırma imkanı veriliyor, ancak yeni yayınlanan Atatürk monografisinde yazarın sadece kısaca Trianon’dan bahsettiği nasıl açıklanabilir?
Cilt, zamanın karmaşık Macar siyasi durumunu analiz etmeyi amaçlamıyordu, zaten bağımsız bir monografinin konusu olacaktı. Türk tarafında bu arada iki milleti birbirine bağlayan olaylar çok daha ön planda. Örneğin, Macar diplomasisinin genç Türkiye Cumhuriyeti’ni ilk tanıyanlardan biri olduğu unutulmamış ve Türk milli hafızası, Atatürk’ün 1938’de ölümünün Budapeşte’de, Macaristan Parlamentosu Meclis Başkanı’nın Türklerin Babasının ölümüne ilişkin açıklamasını biliyor.
Atatürk, yaptığı inkılaplarla ülkesinin Avrupa yolunu açmıştır. Görünüşe göre bu yol Macaristan’dan geçiyor. Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, kitabın girişinde Macaristan’da üniversite düzeyinde Türkoloji eğitiminin ülkesi için önemini açıkça vurguladı.
Macaristan’ın Türkiye’ye olan ilgisinin artması ve pek çok alanda iki ülke arasındaki yakın işbirliği artık gözden kaçırılamaz. Türk dili ve kültürüne ilgi duyanların sayısı yıldan yıla keskin bir şekilde artıyor ve ülkede giderek daha fazla Türk entelektüel ve kültürel atölye çalışması yürütülüyor ve bu da şüphesiz Macarların Türkler arasındaki imajını olumlu bir biçimde yeniden şekillendiriyor.