Antropoloji TOPLUM

Bilimdili Derneği Başkanı Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER, Avrasya Genetik Arkeolojisine Önemli Bir Adıma Katkıda Bulundu

Doç. Dr. Gökçe Yükselen Peler Hoca’mızın iki Yakut bilim insanı Dmitrii G. Tikhonov ve Victor M. Dyakonov ile Kıbrıs Türk’ü Cemal Gurkan genetik bilimci ile birlikte Pazırık’taki iki İskit mezarı üzerinde yaptığı çalışma makale olarak yayınlandı. Çalışma sonucunda mezarlarda yatanların günümüz Türk halkları ile genetik bakımdan büyük ortaklıklar sergilediği ortaya çıkmıştır.

Makaleye erişim için tıklayınız: Matrilineal and Patrilineal Genetic Continuity of Two Iron Age Individuals from a Pazyryk Culture Burial