Arkeoloji

Büyük Hun İmparatorluğu’nun Kültürel Mirası

Moğol Arkeolog Prof. Dr. Diimaajaviin Erdenebaatar’ın “Büyük Hun İmparatorluğu’nun Kültürel Mirası” adlı kitabı yayınlandı.

Yayıncıdan: “Bu kitap, bir zamanlar Moğolistan topraklarında var olan Büyük Hun İmparatorluğu’nun entelektüel ve maddi kültürünün, sınırsızca müreffeh mirasının küçük bir bölümünün temsilidir.  Hunların bozkırdaki Barbarlar değil, bilakis hem entelektüel, hem de ekonomik olarak yüksek bir düzeye ulaşmış toplum olduğunun göstergesidir…

  1. yüzyılın başlarında ünlü Noin-Ula Dağı’nda yapılan kazılardan çıkarılan arkeolojik buluntular, Hun İmparatorluğu’nun tarihsel varlığını ve gelişmişlik durumunu kanıtladı. O zamandan beri yaptığımız arkeolojik keşifler ve araştırmalar şunu göstermiştir; Hunlar Avrasya’da Doğu ile Batı arasında kurulmuş ekonomik ve kültürel köprü üzerinde, çok güçlü bir etki bırakmıştır.”

“Büyük Hun İmparatorluğu’nun Kültürel Mirası Kataloğu” eski Türk tarihi ve Moğolistan arkeolojisine ilgi duyanlar için muhteşem bir kaynaktır…