Yazar - Hatice Karakaya

Erciyes Üniversitesi-Avrasya Araştırmaları- Yüksek Lisans Öğrencisi