Arkeoloji Tarih

Özbekistan’da Kök Türk Kağanlığı Dönemine Ait Mezar Alanı Bulundu

Görsel: Arkeolog Färhåd Maqsud

Arkeologlar,  Özbekistan’ın başkenti Taşkent’in kuzey doğusunda Tanrı Dağları’nın batı ucunda yer alan dağlık bir bölgede VI-VII. yüzyıllar arasına tarihlenen Kök Türk Kağanlığı dönemine ait bir mezar alanı keşfettiler.

Görsel: Arkeolog Färhåd Maqsud

Taşkent Uluslararası öğretim görevlisi Scott Becker’e göre bu eski mezarlık alanının yağışlar ve mevsim değişiklikleri nedeniyle ortaya çıktığını söyledi. Özbekistan Bilimler Akademisi Ulusal Arkeoloji Merkezi’nin verdiği bilgilere göre,  kafatası kemikleri ve seramikler de dahil olmak üzere coğrafi konumu, toplam alanı ve mezarlığın şeklini incelemek için bir günlük alan araştırması yapıldı. Arkeolojik kazılarda mutfak eşyaları, demir hançerler, bıçaklar, üzengiler, birkaç çivi, hafif taşlar ve bir parça demir bulunmuştur.

Görsel: Arkeolog Färhåd Maqsud
Görsel: Arkeolog Färhåd Maqsud

Eski kaynaklara göre altıncı yüzyılda Türkistan’daki bütün Türk boylarını tek bir merkezi siyasi organizasyonda birleştiren devlet Kök Türk devletiydi. Karadeniz’den Pasifik Okyanusu’na kadar geniş bir sahada Türk Kağanlığı adında büyük bir imparatorluk kurulmuştu. Bu imparatorluk döneminde Taşkent bölgesine Çaç adı verildi ve bu büyük siyasi organizasyonun idari merkezlerinden biriydi. Doğu ve Batı’yı birbirine bağlayan ticari yollar boyunca yer alan antik Çaç, ılıman iklimi, yüzlerce tatlı su kynğı, verimli toprakları, zengin bozkırları ve dağlık meraları ile eski toplumlar için daima bir cazibe merkezi olmuştur.

Taşkent bölgesinde bu tür nadir kalıntıların bulunması, söz konusu keşfin arkeolojik önemini artırıyor. Buluntular Özbek-Türk  tarihi açısından, coğrafi konumları itibariyle heyecan uyandırıcı yeni bilgiler sunuyor. Bu nedenle Milli Arkeoloji Merkezi, batı Tanrı Dağları bölgesindeki konar göçer medeniyetleri araştırmak üzere bir grup oluşturmuştur.

Kaynak