Arkeoloji

Yakutistan’daki Yazıt Çince Çıktı

Yakutistan’da Lena ırmağı yanında bulunan yazılı taştaki yazıların Runik ya da Orhun abeceleri damgaları olmayıp, Çince olduğu anlaşıldı.

  1. İlk görüntüde taştaki kazılmış damgalar.
  2. Görüntüde o damgaların yanında koyu kara Çince karşılıkları gösteriliyor.

Yakutistan’da bulunan yazılı Taş (Çince karakterler Eski Çince değil Yeni Çince).
Soldan birinci sütun: 十个士兵去 on asker gitti oraya

İkinci sütun: 学习得到早 öğrenmek için erken gelmeli.

Üçüncü sütun:
业记人少:
业 meslek/kariyer
记 kayıt
人 kişi /insan
少 az/küçük

Bu sütunda bir cümle yoktur, tek tek sözcükler var

Kaynak ve yazar: Tïmur Kocaoğlu