Tarih

Sultan Vahdettin’in ABD’ye Yazdığı İhanet Mektubu

Lozan Antlaşması ile varlığını ve bağımsızlığını dünyaya tanıtan ve Cumhuriyeti ilan ederek ulusu çağın gerisinde bırakan kural ve kurumları ortadan kaldırmaya başlayan yeni Türkiye Devleti, 3 Mart 1924’te Hilafeti kaldırarak Hanedan mensuplarını ülkeden çıkardı.

Bu önemli olay, yurt içinde ve dışında yankı yaptı. O sıralarda San-Remo’da sürgünde bulunan Vahdettin, tepkisini Amerika Başkanı’na yazdığı bir mektupla dile getirdi. Osmanlı Devleti’nin yıkıldığını kabul etmediğini, Ankara’daki mevcut durumun geçici olduğunu ifade ettikten sonra; hilafet ve saltanatın varlığını sürdürdüğünü iddia etmekte, hanedan mensuplarının sürgün edilip mal ve mülklerine el konulmasının haksızlık olduğunu, bu konuda yardım istediğini belirtmektedir. Mektup orijinali ve çevirileri ile aşağıdaki bağlantıdadır.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/33/254.pdf