Tarih Yaşam

Fotoğraflar’da Moğolistan Şaman Ritüelleri

Yaklaşık 70 yıl boyunca komünist baskılarla yasaklanmış olan Şamanizm’in kadim uygulamaları, 1992 yılından bu yana Moğolistan anayasası tarafından korunmaktadır.

Moğol ve Türk soylu şamanlar ya da buu’lar (bazı Türkologlar, Moğolca “böö” sözcüğünü ölçümlü Türkçede yer alan “büyü” kelimesiyle ilişkili olduğu düşünmektedir) yaz ve gün dönümünü kutsamak üzere, başkent Ulaanbaatur’un dışında bulunan çayırlarda bir törene katılırken.
Şaman ve kutsanmak için gelenlerin ruhlarını sağaltmak için ateş ritüelinde yükünürken.
Güneş ritüeli sırasında ibadet edenler.
Ağız komuz çalınırken.
Başlıklar(saç kostümü) ve ağız mızıkaları, ruhları serbest bırakmak için, sesleri ve bedenleri kullanırken bir araç kabul edilir.
Moğolistan’da 10.000’den fazla şaman olduğu biliniyor.
Güneş ritüel sırasında ruhları çağırmak için ağız komuz çalınırken.
Bir şaman, ateş ritüelinden önce çocuğuyla otururken.
Şamanlar Ulaanbaatur’un dışında toplanırlar.
Bir ateş ritüeli.
Bir şaman, davulunu çalarken.
Selenge ilinde, Sükhbaatar’da kutsal Ağaç Ana’da bir ateş ritüeli.
Şamanlar ruhları çağırmak amacıyla bir ateş ayini için toplanıyorlar. Şamanların yaşayan dünya ile bir kanal vazifesi görmek üzere ata ruhlar tarafından seçildiklerine inanırlar.
Bir grup şaman süt saçarken.
Bir şaman, sütü gökyüzüne serperken çocuğunu tutuyor.
Süt bir adak olarak ruhlara sunulmak gökyüzüne saçılıyor.
Şamanlar kutsama ritüeli sırasında algış (dua) ederken.
Şamana, sağaltma işlemi sırasında kutsama olarak pirinç sunulurken.

Kaynak