Tarih

Yok Edilen Bir Cumhuriyet Mirası: DTCF Binası

Adını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat verdiği fakülte, onun yüksek uygarlık ülküsünün bir ürünüdür. Fakülte, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 14 Haziran 1935’te kabul edilen 2795 sayılı kanun ile resmiyet kazanmış ve o günden itibaren Cumhuriyet Türkiyesi’nin benimsediği ilkelerin önemli bir uygulayıcısı olmuştur.

Genel Kurul görüşmeleri sırasında söz alan Kültür Bakanı Saffet Arıkan, Fakülte’nin “Atatürk’ün yüksek dehâsından doğan ve kendi eliyle kurduğu yarınların Tarih ve Dil hareketi, bunlara bağlı olan Arkeoloji ve Coğrafya bilgileri için” açıldığını vurgulamıştır.

Ankara’da fakülte olarak kurulan ilk akademik birim olan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin şimdiki binası, ünlü Alman mimar Bruno J.F. TAUT tarafından 1937-1938 yıllarında projelendirilerek inşa edilmiş ve 1940 Kasım ayında öğretime açılmıştır. Tüm ayrıntıları ile Cumhuriyet’in heyecan ve özenini taşıyan yapı, her geçen gün yeni bir müdahale ile yozlaştırılmaktadır…

Farabi fuayesinde bulunan orijinal trabzan ve merdivenler

Farabi fuayesine engelliler için yapılan yeni rampa ve trabzan

Sanayi işi doğrama demirleri ve kırık dökük çakılmış kontrplakları ile bir gecekondu zihniyeti ürünü… Kaba inşaat betonu dökülüp bırakılmış olan Ortabahçe tabanı ise bir şantiye görünümünde… Bu fakültede sayısız kültür ve sanat bölümünün ve bu bölümlerde görevli sayısız profesörün var olduğunu hatırlatalım…

Yakın bir zaman önce yenilenerek tarihi dokusu bozulan amfiler ve sıralar

Sergen Çirkin

Arkeolog
İletişim / Mail adresi
srgncrkn@gmail.com
https://twitter.com/CirkinSergen
Kitapları
Güney Sibirya Arkeolojisi ve Şamanizm - YKY 2019
Kökler: Yay Çeken Kavimlerin Şafağı - Ötüken Neşriyat 2021

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...