Tıp

Kadın Beyni Erkek Beyninden 3 Yaş Daha Genç

Washington St. Louis Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmaya göre kadın beyni aynı yaştaki erkek beyinlerinden 3 yaş daha küçük görünüyor. Yaş ilerledikçe insan beyni küçülme eğilimi gösterirken, erkeklerin beyni kadın beyninden daha hızlı küçülüyor. İnsanlar yaşlandıkça beyin metabolizması yavaşlıyor.

Beyin şeker ile çalışmaktadır. Fakat insanlar yaşlandıkça beynin şeker kullanımı değişir. Bebekler ve çocuklar şekeri aerobik glikoliz ile beyinlerinin gelişimi ve olgunlaşması için yakıt olarak kullanırlar. Arda kalan şeker ise vücudun günlük ihtiyaçlarını sağlayacak eylemleri yapmak için kullanılır. Gençlerde ve genç erişkinlerde beyin önemli miktarda şekeri aerobik glikolize ayırır fakat 60 yaşından sonra bu oran giderek azalır.

Beyin metabolizmasının erkekler ve kadınlar arasında nasıl farklılıklar gösterdiğini, beyinlerinin şekeri nasıl kullandığını anlayabilmek için araştırmacılar 205 kişi üzerinde çalıştı. Yaşları 20 ve 82 arasında değişen deneklerin 121’i kadın, 84’ü erkekti. Her denek için araştırmacılar, beynin çeşitli bölgelerinde aerobik glikolize verilen şeker oranını belirledi. Yapılan hesaplardan sonra kadınların beyni aynı yaştaki erkeklerin beyninden 3 yaş daha genç görünüyordu.

Nöroloji ve sinirbilimi profesörü olan Goyal, “Erkeklerin beyinleri daha hızlı yaşlanmıyor, yetişkinliğe kadınlardan üç yaş daha erken giriyor ve hayatları boyunca öyle devam ediyorlar” dedi.

Kaynak