DÜŞÜNCE Kitap

Çelebi Dergisi

Çelebi dergisi, yılda üç defa olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında Gaziantep merkezli olarak yayımlanan bir dergi hüviyetindedir. Dergi, her sayısında bir dosya konusunu işlemektedir. Belirlenen dosya konusu ile ilgili çalışmaların akademik/yarı-akademik üslupta ve hamasî bir tavırdan uzak olması istenmektedir. Dergiye dosya konusu haricinde gelen yazılar ise kabul edilmemektedir.

Dosya konuları yetkin isimlerin kaleminden çalışmalarla oluşmaktadır. Aynı zamanda, dosya içeriğinin daha iyi anlaşılması adına her sayıda “Kitabiyât” bölümünde konu ile alakalı temel eserleri değerlendiren yazılarla dosya konusu desteklenmektedir. Gaziantep merkezli çıkması ve karakterini bu şehirden alması hasebiyle Çelebi dergisinin her sayısında “Gaziantep Tetkikleri” başlığı altında Gaziantep ile ilgili çalışmalara yer verilmektedir.
 
Çelebi dergisi, 2020 yılında yayın hayatına başlamıştır. Bugüne kadar yayımlanan sayıları şu şekildedir:
 
1- Azmin ve Mücadelenin Nişanesi: Necdet Sevinç (1. Sayı – Nisan 2020) – 132 sayfa
2- Türk Bayrağı (2. Sayı – Ağustos 2020) – 240 sayfa
3- Türk İstiklâl Savaşı ve Yerel Direnişler (3. Sayı – Aralık 2020) – 270 sayfa
4- Türkmen Ağası: Dündar Taşer (4. Sayı – Nisan 2021) – 432 sayfa
5- Türk Devlet Geleneği (5. Sayı – Ağustos 2021) – 352 sayfa
6- Türk Efsaneleri (6. Sayı – Aralık 2021) – 225 sayfa
7- Kelimeleri Memleket Kadar Büyük: Mitat Enç (7. Sayı – Nisan 2022) – 211 sayfa
8- Türk Mûsikîsi (8. Sayı – Ağustos 2022) – 180 sayfa
9- Türk Arkeolojisi (9. Sayı – Aralık 2022) – 290 sayfa
 
Son sayı ise Türk Arkeolojisi dosya konusu olarak yayımlandı. Türk Arkeoloji dosya konulu sayımızda Türk Arkeolojisi’nin imkan ve sınırlılıkları, mevcut durumu, sorunları, çözüm önerileri ve geleceği bu sayıda etraflı bir şekilde ele alınmıştır. Türk Arkeolojisi nedir, ne değildir? Türk Arkeolojisi neden kurumsallaşamamıştır? Ayakları yere basan bir Türk Arkeolojisi için ne yapmak gerekmektedir? Türk Arkeolojisi’nin mevcut durumu nedir? Türk Arkeolojisi alanında yapılan çalışmalar nelerdir? Türk Arkeolojisi neden önemlidir? gibi sorular çerçevesinde Türk Arkeolojisi tartışılmış, farklı görüşler ortaya konulmuştur.

Bu sayıda Türk arkeolojisinin çeşitli konu ve sorunlarına dair yazılar yer aldı.

İlk olarak Türk arkeolojisinin önemli metinlerinden sayılan 1906 tarihli Asar-ı Atika Nizamnamesi’nin Latin harflerine aktarılmış haline yer verildi.

Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu, “Türk Arkeolojisi Üzerine Düşünceler-Yeni Bir Bilim Alanının Kuruluşu”; Prof. Dr. Osman Karatay, “Gemideki Göçebeler”; Prof. Dr. Semih Güneri, “Yeni Bir Türk Tarih Tezi Olarak Türk-Altay Kuramı”; Doç. Dr. Elvin Yıldırım, “İç Asya Türk Tarihi Araştırmalarında Erken Dönem Maddi Kültür Kalıntılarının Yeri ve Önemi”; Doç. Dr. J. Özlem Oktay Çerezci, “Göktürk Dönemi Arkeolojik Buluntularının (Madeni Buluntular) Sanat Eserlerindeki İzleri”; Uzm. Mehmet Gültekin, “Türk Petroglifleri Sorunu”; Denizcan Dede, “Türk Etnogenezi ve Arkeogenetik”; Mübarek İpek, “Türk Tarihi Araştırmalarında Savaş Alanı Arkeolojisinin Önemi”; Adil Yılmaz, ““Türk Arkeolojisi” Konusunda Moğolistan’da Yapılan Çalışmalara Kısa Bir Bakış”; Hakan Nişancı, “Geçmişten Günümüze Arkeoloji ve Kültür Politikaları: Türk Arkeolojisinin Geçmişi, Bugünü, Yarını”; Fecri Polat, “Türk Tarih Tezi’nin Anadolu Arkeolojisi’nin Gelişmesi Açısından Önemi”; Eda Yılmaz, “Osmanlıdan Günümüze Arkeoloji”; Veysel Yaylalı, “Bir Disiplin Olarak Arkeolojinin Osmanlı’da Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”; Prof. Dr. Reyhan Körpe, “Dünyada ve Türkiye’de Osmanlı Arkeolojisi Çalışmaları ve Osmanlı Arkeolojisinin Geleceği”; Doç. Dr. Fevziye Eker, “Anadolu Arkeolojisi’ne Can Veren Çınarlar”; Dr. Öğr. Üyesi Timur Demir, “Gaziantep’te Arkeolojik Kazılar”; Doç. Dr. İbrahim Üngör ve Arş. Gör. Merve Özyiğit, “Uluğ Bahadır Alkım ve İslahiye Çevresinde Tarihi-Arkeolojik Araştırmalar” yazıları ile “Türk Arkeolojisi” dosya konusuna katkıda bulundular.

Ayrıca bu sayıda Türk arkeolojisinin kurumsallaşması ve faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütebilmesi amacıyla kurulan “Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü” üzerine Prof. Dr. Nevzat Çevik ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu söyleşide Enstitü’nün Türk arkeolojisi ve kültürel miras hakkındaki faaliyetleri ve planları ile Türk arkeolojisinin durumu ve sorunlarına değinildi.

Her sayıda dosya konusuna uygun olarak Kitabiyât bölümünde Zafer Saraç, Remzi Oğuz Arık’ın “Türk Sanatı ve Arkeolojisi Yazıları” ve Eray Yılmaz, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın “50 Soruda Arkeoloji” değerlendirmeleriyle yer aldılar.

İçerikler