DÜŞÜNCE Tarih

Çinli Müslümanlardan Yeni Türkiye’ye Kutlama Mesajı

Çinli Müslümanlardan Yeni Türkiye'ye Kutlama Mesajı

Çinli Hacılar Birliği’nin Büyük Millet Meclisi’ne Kutlama Mesajı

20. yüzyılın başından itibaren Çinli aydınların Türkiye‟ye karşı ilgisinin arttığı görülmektedir. 1908 yılında İstanbul’a gelen Kang Youwei gibi Çin’in bilinen siyaset ve fikir adamları, Batı emperyalizmi karşısında Türkiye‘nin konumunu ve önemini vurgulamışlardır (Kırilen, 2012). Birinci Dünya Savaşı‟nın sonundaysa Türkiye, emperyalizme karşı Asya‟da direnç gösteren bağımsız bir güç olmasının yanında dünya Müslümanlarının da yüzünü döndüğü, umutlarını bağladığı bir merkez olmuştur. Aşağıdaki bölümde, Lozan Barış Görüşmelerinin sonuçlanmasına binaen Çinli Hacılar Birliği’nin Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’ne gönderdiği kutlama mesajının metninin Türkçe tercümesi yorumsuz olarak verilmiştir. Ekte orijinal vesikanın bir örneği de yer almaktadır.

Yeni Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi Makamına,
Çinli Hacılar Birliği
Bu yıl; Hicri 1341 Yılı 12. Ay. 10. Günü
Türk Milletinin zaferi münasebetiyle Çinli Hacılar Birliği’nin kutlama mesajı:

Kadim devletlerde, bir hanedanın mülküne tabi ve bir zatın idaresine bağlı köle mahiyetinde on binlerce insan olurdu; günümüz devletlerinde ise halk egemenliği hâkimdir. İç siyaset gibi dış politika da halk egemenliğine bağlıdır. Devlet insanların ortak denetimi altındadır ve insanlar artık bir despota boyun eğmek zorunda değillerdir. Geçtiğimiz yüzyıla baktığımızda memleketinizin iç siyasetinde nizamın olmadığı, dış politikada gücünü kaybettiği, maliyesinin iflas ettiği ve ordusunun güçsüz kaldığı görülmektedir. Bu durumun kaynağı az sayıdaki kişilere bağlı cemiyetlerin iktidara sahip olmaları ve bunların halkın talep ve fikirlerine kulak asmamalarıdır. Bir cümleyle toparlayacak olursak, memleketlerimizin farklı yerlerde olsalar da Çin ve Türk milletlerinin karşılaştığı sorunlar ortak bir kaynağa sahiptir.

Ancak yakın zamanda memleketinizde siyaset hızla değişmiştir. Halkın kudreti yerine gelmiş, Avrupa savaşından mağlup çıktıktan hemen sonra, milletinizin tahammülü kalmayarak, kükreyip şahlanmış ve kendi içinden büyük komutanlar çıkarmıştır.

Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve diğerleri bir araya gelerek harekete geçmişlerdir. Uzun yıllar büyük mücadeleler vererek savaşmışlar, ağır bedeller ödeyerek sonunda Küçük Asya’yı kurtarmışlardır. İzmir’i geri almışlar, dört bir yandaki düşmanlarına korku salmışlar ve düşmanlar hezeyana kapılarak kaçmışlardır. Öyle ki bu görülmemiş kudret dünya halklarına umut ışığı olmuştur. Tarih kitaplarının yazdığı hangi zafer bu büyük zaferle boy ölçüşebilir?

Milletiniz, bilgeliğiyle yeniden sahneye çıkmıştır. Bizler Lozan Görüşmeleri’ni ihtimam ile takip ettik. Görüşmeler kâh kesildi kâh yeniden başladı. Biz Müslüman kardeşleriniz her ne kadar Uzak Doğu’da yaşasak da, milletinizin yarattığı bu büyük akımın içinde yer aldık. Dini duygularımızın ortaklığı sayesinde bir gün olsun yüreğimizi söndürmedik. Yalnızca kendi zavallı halimiz için endişelendik. Bugüne gelinceye kadar barış içinde bir gün bizim için hep hayaldi.

Benim gibi Türkiye’yi seven arkadaşlarımın memleketinize az da olsa maddi bir yardımı olamadı, bu bizim en büyük eksikliğimiz oldu. Biz Çinli Müslümanlar Lozan Görüşmeleri’nin sonuçlandığı haberini aldığımızda, Batılı güçlerin her alanda geri adım attığını ve Türk Heyetinin halkın umutlarını gerçeğe dönüştürdüğünü öğrendik. Artık savaş bitmiş, anlaşmalar imzalanıyordu. Bu haberleri duyduğumuzda sevince boğulduk. Türk Milletinin sevinci, dünya Müslümanlarının mutluluğu, Asya’daki büyük küçük her milletin mutluluğu oldu.

Doğu, doğulularındır! Ancak Avrupalı Güçler, gerekçeleri olmadığı halde sınırlarımızı geçip memleketlerimize saldırmışlardır. Nesillerdir sahip olduğumuz Doğu Asya topraklarının bütün sınırlarını değiştirmişlerdir. Ülkenizin kahramanları kırılmaz güç ve iradeleriyle, kurt sürülerine karşı direnmişler ve çok büyük başarılar elde ederek atalarının saygınlığını geri kazanmışlardır. Doğu okyanusunda kimsenin başaramadığı bir şeyi gerçeğe dönüştürmüşlerdir.

Din kardeşliğimiz ve ortak kökenimiz vesilesiyle Çin Müslümanları olarak Türk Milletini içtenlikle kutlamak amacıyla bu mektubu kaleme aldık.

Çinli Hacılar Birliği’ni temsilen Wang Wenqing Hoca’nın başkanlığında Doğulu Müslümanların Türkiye Cumhuriyeti Meclisine iyi dilek mesajıdır. Türkiye Cumhuriyeti Meclisi Makamına, 

Yeni Türk Milleti Çok Yaşa!
Millet Meclisi Çok Yaşa!
Kemal Paşa Çok Yaşa!

Çin Cumhuriyeti On Birinci Yılı Çinli Hacılar: Wang Wenqing, Ma Keming, Ma Hashan ve diğerleri.

Kaynak: Çinli Müslümanların Gözünden Lozan Barışı: TBMM Arşivinde Bulunan Bir Kutlama Mesajı, Dr. Gürhan KIRİLEN, 2013

Makalenin tamamı için:

Çinli Müslümanların Gözünden Lozan Barışı

Bağlantı: Tıklayınız

bilimdili

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...