Duyurular

Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni Başlıyor

® Murtaza YAMAN

Türk Dili Derneği ve Süleyman Demirel Üniversitesinin düzenleyeceği Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni (Sempozyumu); dil bilimi, Türkoloji ve edebiyat alanlarında yerli ve yabancı Türkologları bir araya getirerek özgün nitelikte yeni çalışmaların ele alınmasını, Dede Korkut ana konusu çerçevesinde Türkoloji’nin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Açılışını Kazakistan’daki Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Hıdırali’nin yapacağı sempozyum ve çalıştaya ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenler, yöneticiler, bilim uzmanları, öğretmenler, araştırmacılar ve öğrenciler davet edilmiştir.

2019 Kutadgu Bilig yılı olsa da onu bastırarak gündemi kendisine yönlendiren olağan dışı bir gelişme yaşanmıştı. 2018’in sonlarında İran’ın Türkmen Sahra bölgesinden Veli Muhammet Hoca’nın eline geçen bir elyazması tüm Türklük bilimini devindirdi. Nisan 2019’da duyurulan elyazması üzerine Haziran ayında üç ayrı yayın birden çıktı. Böylece Dede Korkut’un yeni elyazması ile yepyeni olaylar, yepyeni kavramlar da dilimize, yazınımıza kazandırılmış oldu.

Dede Korkut, salt Türkiye’nin değil tüm Oğuzların ortak ekinci olduğundan Azerbaycan ile İran’da da elyazmasının yankıları işitildi, üzerine betikler yayımlandı.

Bu gelişmeler, yanında sorunlarını da birlikte getirdiğinden çözülmesi için sıkı çalışmaların yapılması kaçınılmaz oldu. Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi’nin 12 Ekim 2019’daki “yuvarlak sergel” toplantısı bu bakımdan ilk kapsamlı toplantı oldu. Bu bağlamda Türk Dili Derneğiyle Süleyman Demirel Üniversitesi bir iş birliğinde bulunarak Oğuz bilgelerini bir araya getirip sorunları ortak paydada çözüme ulaştırmaya aracı olmayı amaçladı.

11-12-13 Haziran 2020 günayında Isparta’da yapılması düşünülen bilgi şöleni, büyük salgından dolayı alınan önlemler doğrultusunda sanal sunuştay (webinar) olarak düzenlenecek. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek etkinlikte, alanında uzman araştırmacılardan ve akademisyenlerden oluşan Danışma Kurulu’nun kılavuzluğunda akademik çalışmalara etki edecek bildirilerin sunulması ve yayımlanması amaçlanıyor.

Etkinlik, lisans düzeyindeki genç araştırmacıları, akademik yaşamının en son basamağına değin yükselmiş başarılı ve kıdemli Türkologları ve adaylarını bir araya getirecek.

12 Ekim 2019’daki Bakü toplantısında yeni elyazmasının Dede Korkut öyküsü sayılamayacağı savı ileri sürülmüştü. Öncesinde yine Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi’nden (AMEA) Ramazan Gafarlı ve Seyfettin Rızasoy’un ortak makalesiyle[1] de gerekçeleri belirtilmişti. Oğuzlar’ın büyük bir kolu olan Azerbaycan’da büyük bir kesim elyazmasını yadsır iken Türkiye ve İran Oğuzları’nın ileri gelenleri elyazmasını kabul etmekteler. Bu karşılıklı savlar, uzmanların bir araya gelerek tartışmalarını kaçınılmaz kıldı. Böylece Türk Dili Derneği ile Isparta’da yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi; Azerbaycan, İran, Kazakistan, Türkiye ve Türkmenistan’ın alanında uzman bilgelerini bir araya getirerek bir toplantı yapmayı, sorunları çözüme ulaştırmayı amaçladılar.

Ayrıntılı bilgi için:

www.dedekorkut.turkdilidernegi.org.tr

[1] “Dədə Qorqud” Elmi-ədəbi toplu, 2019/ II (65), Bakı, “Elm və təhsil” Nəşriyyatı, 2019

bilimdili

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...