Kitap

Uluslararası İdil – Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi’nin 3. Sayısı Yayınlandı

Editör Notu / Editorial Note

İdil-Ural ve Türkistan bölgesine yönelik konuların yer almasını amaçladığımız dergimizin üçüncü sayısıyla sizlerin karşısına yeniden çıkmanın sevinci içerisindeyiz. Dergimizin bu sayıdan itibaren ASOS indeksi tarafından taranmaya başlaması bizler için bir başka sevinç vesilesi oldu. Önümüzdeki dönemde müracaat ettiğimiz diğer indekslerden de olumlu cevaplar bekliyoruz.

Dergimizin bu sayısında özgün araştırma makalesi olarak dil, edebiyat, sanat tarihi, halkbilim, uluslararası ilişkiler, bibliyografya alanında şu yedi yazı yer almaktadır: Doğu Türkçesi Tarihî Metinlerinde -(X)p turur Biçimbiriminin Kullanımı Üzerine, Dinis Bülekov’un Yabancı ve Ömür Tektir Romanlarında Tematik Yapı, Mukay Elebayev’in “Uzun Yol (Узак Жол)” Romanında Kırgız Kültürünün İzleri, Sivas Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası Bezemeleri, Kırgız Atasözlerinde Diğer Toplumlarla İlgili Kullanımlar, Kazakistan – Tataristan İlişkilerine Analitik Bir Bakış, Türkiye’de Yayımlanan Çuvaş Türkçesi, Edebiyatı ve Folkloruna İlişkin Çalışmalar Üzerine Bibliyografya Denemesi. 

Bu sayımızda “19. Yüzyıl Boyunca Çin Bölgesindeki Türkistan’ın Durumu: Sosyoekonomik Bir Çalışma” başlıklı bir adet de çeviri yazısı bulunmaktadır.

Bu sayımızda ayrıca şu dört kitap tanıtım yazısı bulunmaktadır: Ana Türkistan Hasreti, Sosyalizmden Türkçülüğe Kazanlı Ayaz İshakî (1878- 1954), Hoca Ahmed Yesevî Dîvân-ı Hikmet Hikmetler Mecmuası Mısır Nüshası 1650, Heikki Paasonen ve Çuvaşça Masal Derlemeleri.

Bu sayımızda da bizlere gerek çalışmalarıyla gerekse bu çalışmaları değerlendirmedeki hakemlikleriyle katkıda bulunan bütün akademisyen dostlara teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Aynı şekilde derginin yayım aşamasında emeği geçen başta Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER olmak üzere Saffet YILMAZ ve Utku IŞIK adlı arkadaşlarıma da burada şükranlarımı sunmak istiyorum.

 

Prof. Dr. Selahittin TOLKUN

Dergiye erişim için Uluslararası İdil – Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi

Saffet Alp Yılmaz

Doktora Öğrencisi, Azerbaycan İlimler Akademisi, Baku / Azerbaycan. saffetalp@gmail.com

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...