Dil

Türkçenin “Resmî Dil” Olarak İlan Edilişinin 745. Yılı

 Karamanoğlu Mehmet Bey 1277 yılında yayınladığı ferman:
[…Ve daḫı ḥükm edüp şehrde çaġırdılar ki şimden gerü hiç kimesne ḳapuda ve divānda ve mecālis ve seyrānda Türkî dilinden ġayrı dil söylemeyeler birḳaç gün anlaruñ işi bu ṭarîḳ üzere temşiyyet buldı. Ḳaramanoğlı Meḥmed Beğ çün vezîr oldı buyurdı ki defterleri daḫı Türkçe yazalar…]

(Yazıcızâde Âli, Tevârîh-i Âl-i Selçuk, Nationale Biblioteque France, MS. Supplement, Turc. 737, 404v)