Eğitim Bilimleri

Okul Müdürlerinin Etik Olmayan Davranışları

Doç. Dr. Ender Kazak 2022-2023 eğitim öğretim yılında okul müdürlerinin etik olmayan davranışlarını araştırdı. Düzce’de yapılan çalışmaya, hizmet süreleri farklılık arz eden, farklı branş ve farklı okul kademelerinde görev yapan 13 öğretmen katıldı. Görüşme tekniği ile veri toplanılan araştırmaya göre okul müdürlerinin etik olmayan davranışları sorulduğunda katılımcı öğretmenlerin en fazla bahsettiği konular şunlardır:

1.Sendikal Ayrımcılık

2.Siyasi ve dini ayrımcılık

3.Ders programında kayırmacılık

4.Yakın olunan öğretmenlere toleranslı davranma

  1. Sözel şiddet

6.Lakayt konuşmalar

7.Emrivaki tavırlar

8.Öğretmeni rencide etme

9.Öğretmeni etkin dinlememe

10.Sendikaya dâhil etme baskısı

11.Psikolojik baskı

12.Ders görevini yerine getirmeme

13.Gücü kötüye kullanma

14.Problemleri görmezden gelme

15.Haksız kazanç sağlama

“Müdürler kesinlikle derslerine girmiyorlar. Müdürün 6 saatlik dersi var ama ona girmez. Müdür ve idareciler derslere girmez. Koridorlarda gezen öğrencilere sorduğumuzda dersleri boş geçen dersler idarecilerin dersleridir. Müdür makamından dolayı derse girmiyor. Bir yıl boyunca her gün işi olamaz müdürün. Müdürlerde prosedür gibi görünüyor. Girilmiyor derslere…”

Okul müdürlerinin etik olmayan davranışlarının nedenleri sorulduğunda ise en çok şu cevaplar verilmiş:

1.Ego

2.Kişisel problemlerini okula yansıtmaları

3.Kişilik özellikleri

4.Liyakatsiz kişilerin yönetici olması

5.Arkadaşlık ilişkisi

6.Yakınlarını rahat ettirme isteği

7.Sendika aracılığı ile çıkar sağlama

“İdarecilerin hemen hemen hiçbiri derse girmedikleri halde sürekli ek ders istiyorlar. Ciddi anlamda maddi kaygıları var. Nereden ne kadar ders alabiliriz diye düşünüyorlar.”

“…Artık ülkemizde siyaset ve sendikanın çok ciddi şekilde eğitim kurumlarında yer aldığı görülmekte ve eğer bir karşıt düşünceyi savunuyorsan bu aynı bir futbol maçında iki karşı takımı tutan gibi kavgaya sebep olabilecek hale geldiği için bana kalırsa bunu da çok güzel kullanıyorlar.”

Okul Müdürlerinin Etik Olmayan Davranışlarının Öğretmenler Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

1.Motivasyon düşüklüğü

2.Okuldan soğuma

3.Mutsuz bireyler

4.Güvensizlik

5.Değersizlik hissi

6.Mesleki doyum sağlayamama

7.Baskı hissetme

8.Verimliliğin düşmesi

9.Sıkıntıların sınıflara yansıması

“Bana mesajların yağdırıldığı, ne bileyim derse girişimin çıkışımın izlendiği, sınıfımın gözlendiği, konuşmalarımın dinlendiği bir ortamda rahat ders işleyemedim açık söylemek gerekirse.”


Kaynak: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2812677

Kazak, E., & Kocamanoğlu, S. (2023). Okul Müdürlerinin Etik Olmayan Davranışlarının Nedenleri ve Etkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 21(3), 1177-1203. https://doi.org/10.37217/tebd.1214591

İdris Kılıçaslan

Gazi Üniversitesi Tarih Öğretmenliği-Lisans
Gazi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-Yüksek Lisans
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-Doktora

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...