Sosyoloji

IX. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nce 1975 yılında başlatılan “Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi”nin dokuzuncusu 20-24 Kasım 2017 tarihleri arasında Ordu Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Kongrede aşağıda belirtilen altı bölümde sunumlar yapılacaktır.

 1. Genel Konular
 2. Halk Edebiyatı
 3. Müzik, Oyun ve Eğlence
 4. Gelenek Görenek ve İnançlar
 5. Maddi Kültür
 6. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması
 • Sunulan bildirilerin tam metinlerinin 15 Aralık 2017 tarihine kadar elektronik ortamda halkkulturukongresi@kulturturizm.gov.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
 • Bildiri metni; bilgisayarda 1,5 satır aralığıyla ve 12 punto büyüklüğünde yazılmalı, Türkçe ve İngilizce özler ile kaynakça ve sayfa altı açıklamalar dâhil en fazla 7000 (yedi bin) kelimeyi ve tablolar ve görseller dâhil 25 (yirmi beş) sayfayı geçmemelidir. Yazılar MS Word programında ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.
 • Metin içi kaynak gösterme ve kaynakçanın düzenleniş biçimleri vb. detaylar konusunda APA ve MLA gibi uluslararası yazım sistemleri referans alınmalıdır.
 • Sahipleri tarafından sunulmayan bildiriler kongreden çekilmiş sayılıp daha sonra yapılacak yayın çalışmalarına dâhil edilmeyecektir.
 • Bildiri sahipleri, sunulan bildirilerin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim haklarını Kültür ve Turizm Bakanlığına devretmiş sayılırlar.

KONGRE GENEL PROGRAMI

20/11/2017 Pazartesi

10.00 – 12.00 – Kongre Açılış Töreni

14.00 – 18.00 – Bildirilerin Sunulması, Tartışılması

20.00 – Konser: Türk Dünyası Müzik Topluluğu

21/11/2017 Salı

09.30 – 12.00 – Bildirilerin Sunulması, Tartışılması

14.00 – 18.00 – Bildirilerin Sunulması, Tartışılması

20.00 – Gösteri: Ordu Karşılaması

22/11/2017 Çarşamba

09.30 – 12.00 – Bildirilerin Sunulması, Tartışılması

14.00 – 17.00 – Bildirilerin Sunulması, Tartışılması

17.00 – 18.00 – Kongre Genel Değerlendirmesi

23/11/2017 Perşembe

09.30 – 18.00 – Kültür Gezisi

PROGRAM İÇİN

http://aregem.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/54412,kongre-programipdf.pdf?0