Arkeoloji

Kudüs’te En Eski Yazıt

Kudüs’te Tapınak Dağı’nın güneyinde yapılan yeni kazılarda MÖ. 10-11. yüzyıllara tarihlenen bir yazıt ele geçirildi. Kırık bir çömlek ağzı üzerinde tek satır yazıdan oluşan kitabe Paleo-İbrani alfabesi ile yazılmış. Bu alfabe Fenike alfalbesinin bir alt kolu olup, Süleyman Tapınağı Babil krallığı tarafından yıkılana kadar (MÖ.586) kullanılmıştır. Yazıtın yer aldığı çömlek parçası, Kral Davut ve oğlu Süleyman ile çağdaş olup Kudüs’te bugüne kadar bulunan en eski yazılı belgedir.