Tarih

Doğumunun 100. Yılında Baymirza Hayit ve günümüzde Türkistan Tarihi Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu Duyurusu

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü, Rumeli Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi tarafından ortaklaşa olarak 9-10 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da “Doğumunun 100. Yılında Baymirza Hayit ve Günümüzde Türkistan Tarihi Araştırmaları” adlı uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Sempozyuma gönderilebilecek bildiri konuları:
• Baymirza Hayit’in hayatı, eserleri ve fikirleri
• Çarlık Rusya Döneminde Türkistan’da Bağımsızlık Hareketleri
• 1917 Şubat İhtilali ve Çarlık Rusya Türklerinin Siyasi Faaliyetleri
• 1917 Ekim Devrimi, Sovyet İktidarının Tesisi ve Türkistan’da Sovyet Cumhuriyetlerinin Kuruluşu
• Türkistan’da Halk Kurtuluş Hareketi Korbaşılar (Basmacılar)
• Stalin Döneminde Türkistan Milli Aydınlarının Tasfiyesi
• Sovyet Döneminde Sürgün Edilen Türk Halkları
• II. Dünya Savaşı ve Nazilere Esir Düşen Türkistanlı Askerler
• Sovyet İdeolojisi ve Tarih Metodolojisinin Türkistan Tarih Araştırmaları ve Kültürüne Etkisi
• Sovyet Sansürünü Eserleriyle Aşan Türkistanlı Şair ve Yazarlar
• 1991’de SSCB’nin Çöküşü ve Türk Dünyasında Bağımsız Cumhuriyetlerin Ortaya Çıkışı

Sempozyumla İlgili Genel Bilgiler

 Sempozyum 9-10 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenecektir.
 Sempozyum dili tüm Türk dilleri, İngilizce ve Rusça’dır.
 Sempozyuma yurtiçi ve yurtdışından katılımcılarının yol, iaşe ve konaklama masrafları karşılanacaktır.
 Sempozyuma katılmak için aşağıda yer alan bildiri özet formunun doldurularak en geç 20 Ağustos 2017 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Kabul edilen özetlerin tam bildiri metinleri 17 Eylül 2017 tarihine kadar gönderilmelidir.
 Kabul edilen bildiri metinlerinin aşağıda belirtilen şekilde hazırlanarak gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiri Formatı:
Bildiri metni 5-15 sayfa arasında olmalı, A4 formatında, Times New Roman, 12 punto, satır arası 1,15 aralık ve sayfa düzeni ise dört taraftan da 20 mm olmalıdır.
Bildiri başlığı, büyük harflerle, bold ve ortalanmış olmalı. Alta doğru iki satır boşluk verilip, yazar(lar)ın adı ve soyadı, kurumu ve ülkesi, büyük harflerle, sağa dayalı ve italik olacaktır. Ortalama 150 kelimelik bildiri özeti ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak (örneğin, metin Rusça ise, Türkçe ve İngilizce olarak) yazılacaktır.
Sonraki satırda bildiri metni başlayacaktır. Kaynakça bildirinin sonunda gösterilecektir. Çizimler, resimler ve grafikler ayrı bir dosya olarak gönderilmelidir.
Konu ile ilgili olmayan ve belirtilen yazım kurallarına uymayan bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri Özet Formu

İsim- Soyisim (tam olarak)
Adresi (ülke, şehir)
Unvanı
Kurum, Fakülte, Bölüm
E-Mail
Telefon
Oturum
Bildiri Başlığı ve Özeti

Önemli Tarihler:

Sempozyum Tarihi: 9-10 Ekim 2017
İlk duyuru: 25 Temmuz 2017
Özet gönderimi son tarih: 20 Ağustos 2017
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 28 Ağustos 2017
Bildiri Tam Metinleri gönderimi son tarih: 17 Eylül 2017

Katılmak için özetlerin ve bildirilerin belirtilen tarihlere kadar aşağıdaki adrese gönderilmesi rica olunur:
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
E-Mail: baymirzahayitsempozyumu@gmail.com
Phone: 0212 440 00 00-26656-Arş. Gör. Filiz Ferhatoğlu

Haber Gözcüsü

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...