Tarih

Kazakistan’da Büyük Selçuklu Bayrağı (Çiftbaşlı Kartal) Keşfedildi

Kınık boyu, Selçuklu Devleti’nin kurucu boyu olarak bilinmektedir. Kınıklar, Kaşgarlı Mahmud’a göre Divân-ı Lügati’t Türk’te şöyle anlatılır: “ٱغُز Oğuz: Bir Türk boyudur. Oğuzlar Türkmendirler. Bunlar yirmi iki bölüktür; her bölüğün ayrı bir belgesi ve hayvanlarına vurulan bir alameti (tamgası) vardır. Birbirlerini bu belgelerle tanırlar. Birincisi ve başları قنق Kınıklardır. Zamanımızın Hakanları bunlardandır…”

Hanedanın bilinen en eski atası  Dukak’dır. Dukak, Oğuz Yabguluğu’nda subaşı (birlik komutanı) olarak görev yapmış ve daha sonra oğlu Selçuk bu göreve gelmiştir. Selçuklular, ilk yıllarda Oğuz Yabguluğuna bağlıydılar.  Daha sonra Selçuk Bey ve Oğuz yabgusunun arası giderek açıldı. Bağımsızlığını ilan eden Selçuk bey, kendine bağlı boylarla daha güneye indi ve devletini genişletti…

Selçuklu Bayrağı ile İlgili Görüşme

Kazak araştırmacı Jolımbet Mekiş’ten edindiğimiz bilgiye göre; Büyük Selçuklu Devleti’ne ait olan bayrak, yüzyıllar boyunca  Emirov ailesi tarafından korunmuştur. Emirovlar Kazakistan’ın batısında yer alan Oral ilinde yaşayan köklü bir ailedir… Bayrakla ilgili ilk araştırma, Rusya Emirtaj Müzesi ekipleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Emirtaj  ekibi bayrağın 11. yüzyıldan kalma Büyük Selçuk devletine ait olduğunu belirtmiştir. Ekip bayrağı Ermitaj müzesine götürmek istemiş ancak aileden alamamıştır. Emirov ailesi bayrağı 2 yıl önce Astana Müzesi’ne teslim etmişlerdir… Daha fazla ayrıntı edinemediğimiz bayrakla ilgili; Astana Müzesi’nde araştırma yapılması, bilgilerin teyit edilmesi ve bayrağın incelenmesi gerekmektedir…

Büyük Selçuklu Devleti’nin Menşei ve Şeceresi

 

Saffet Alp Yılmaz

Doktora Öğrencisi, Azerbaycan İlimler Akademisi, Baku / Azerbaycan. saffetalp@gmail.com

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...