Tarih

Özbekistan’da Bulunan Duvar Resmi Erken Budizm Dönemine Işık Tutuyor

Duvarın bir kısmı 2016 yılında Özbekistan'ın Kara Tepe arkeolojik kazı sahasında ortaya çıkarılmıştır (Rissho Üniversitesi Özbekistan Akademik Araştırma Grubu tarafından bulunmuştur).

Araştırmacılar Özbekistan’da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan canlı, ışıl ışıl renkli duvar resimlerinin büyük olasılıkla 2. yüzyıldan 3. yüzyıla  geçiş sürecine ait olduğunu düşünülmektedir. İpek Yolu boyunca yayılmış Budist Resim sanatına şaşırtıcı şekilde ışık tuttuğunu belirttiler.
Bu duvar resmi, Güney Özbekistan’da, Termez şehrinin dışında kalan bir arkeoloji yerleşim yeri olan Kara Tepe’de 2016 yılında yapılan bir kazı esnasında yerel araştırmacılar ve Tokyo Rissho Üniversitesi işbirlikçileri tarafından keşfedildi.
Duvar resmi aşağı yukarı 1 metreye 1 metre ölçüsünde olup, bir dizi insanı kırmızı ve mavi renklerle karakterize etmektedir. Duvar resmi simgelerine, Rissho Üniversitesi ile Özbekistan Bilim Akademisi Güzel Sanatlar Enstitüsü onayı ile yayın izni verilmiştir.  Üniversitenin Budist Çalışmalar Fakültesinde sanat tarihi profesörü Haruki Yasuda,  “Bu duvar resmi Buda’nın hayatını resmeden büyük bir çalışmanın bir parçası olması muhtemel” dedi.
Bu farklı kültürlerin etkileri altında olan Budizm’in nasıl bir değişim gösterdiğini kavrama açısından çok değerli bir keşiftir.” Arkeolojik bölge,  Afganistan sınırı yakınında, Bamiyan’a çok da uzak olmayan, devasa Budist heykellerin 2001’de Taliban güçleri dinamitleyene kadar ayakta kaldığı bölgede kurulmuştur.
Duvar resmi, yerin 2 metre altında,  bir uzakdoğu tapınağının yanında taş bir odada bulunmuştur.
Budizm M.Ö. yaklaşık 5.yüzyılda Hindistan’da çıkmıştır. Japonya’ya ulaşmadan önce Kuzeybatı Asya’ya doğru saat yönünde yayılması yaklaşık 1000 yıl sürmüştür.
Kara Tepe, İpek Yolu üzerinde medeniyetlerin dönüm noktasına konumlanmıştır. Yunan ve Roma tarzı insan figürleri, Hindistan’ın Garuda diye adlandırılan dillere destan efsanevi kuşunun kafa heykeli de dahil olmak üzere oradan çıkarılmıştır. Bu bulgularda muhtemelen 2.yüzyıldan 3.yüzyıla kadar olan tarihe dayanmaktadır.
Bu, Kara Tepe’de gün yüzüne çıkmış ilk büyük duvar resmidir.
Nagoya Üniversitesi fahri profesörü ve Orta Asya’da Budist ressamlığı konusunda uzman olan Akira Miyaji bulguyu  (keşfi) eski Budist resimleri çalışmaları açısından son derece kayda değer addetti.
Bu duvar resminin hem Doğu hem de Batı tarzı resmetme tekniklerini birleştirdiğini (kaynaştırdığını) belirtti.
Miyaji, “Dayanıklılık ve derinlik izlenimi yaratmak için,  aydınlatma ve gölgeleme ile birlikte, yüzleri bir açıdan betimleme Yunan ve Roma resim teknikleridir.” dedi. “Esnek fırça darbesi ve renklendirme tarzı, Bamiyan Budist duvar resimlerinden daha eski bir resim niteliğidir.” Hindistan ve İran unsurları ile birlikte aynı zamanda Helenistik resmetme geleneğinden de güçlü etkiler vardır.

Kaynak