Bilimdili Akademisi DÜŞÜNCE TOPLUM

Uluslararası Altayistik Sempozyumu Bildiriler kitabı yayımladı

“ULUSLARARASI ALTAYİSTİK SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI” Avrasya Yazarlar Birliği’nin desteği ile Bengü Yayınları arasında yerini aldı.

Sempozyumda sunulan tebliğler, hem nitelik hem de nicelik bakımından sempozyumun başarıya ulaştığını ortaya koymuştur. Sempozyum Düzenleme Kurulu yola çıkarken bir taraftan Türkiye’de çok da hızlı gelişme göstermeyen Altayistik çalışmalarına katkı sunmayı hedeflerken diğer taraftan Türkiye’de birbirinden çok kopuk bir şekilde tekâmül eden Türkoloji, Mongolistik, Japonistik ve Koreoloji bilim alanlarını birbirine yaklaştırmayı amaçlamıştı. Sempozyumda sunulan tebliğlerin tam metinlerini; Genel Altayistik, Japonistik, Koreoloji, Mongolistik ve Türkoloji şeklinde üst başlıklar altında tasnif etmek mümkün olmuştur. Dünyada Altayistik kürsülerinin teker teker kapandığı bir ortamda, Genel Altayistik’in Tunguzoloji hariç bütün alt alanlarını kapsayan alanlarda tebliğlerin sunulmuş olması, Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından sempozyumun amacının tahakkuk etmesi bakımından tatmin edici addedilmektedir. İlki 2022 yılının mayıs ayında yapılan Uluslararası Bilim ve Yazı Dili Olarak Türkçe Sempozyumu ile iki yılda bir dönüşümlü olarak gerçekleştirilerek geleneksel hâle getirilmek niyetinde olduğumuz Uluslararası Altayistik Sempozyumu’nun gelecek yıllarda Altayistik biliminin bütün alanlarını kapsayan tebliğler ile bu bilim dalının Türkiye’de hak ettiği yere oturmasına pek çok katkıda bulunacağına olan ümidimiz, güvenimiz ve inancımız tamdır.

Ayrıntılı bilgi için; https://www.benguyayinlari.com/urun/uluslararasi-altayistik-sempozyumu-bildiriler-kitabi