Evrim

Iğdır Üniversitesi Engizisyonu Evrimsel Düşünceye Savaş Açtı!

Iğdır Üniversitesi; hiçbir din ve inancın etkisinde kalmaması gereken bilimi, “bilim adına yapıyoruz” diyerek inancın ve dinin kıskacı altına aldı… Üniversite rektörlüğünün şaşkınlık verici metni, Ortaçağ Avrupa’sından esintiler taşıyor… Ülkemiz ve çağdaş bilim adına, bir Türk üniversitesinin bu utanç verici metne imza atmış olmasını, kınıyoruz… Biliyoruz ki: “HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR”…

Ortaçağ Metni:

“Bilindiği gibi bilim dünyası yaklaşık olarak iki yüz yıldır ateizmi esas alan materyalist felsefenin tesiri altındadır. Halbuki, kainatta hangi şeye objektif bir nazarla bakılsa; ilim, mizan, zinet, sanat, birbirinin ihtiyacına cevap verme, yardımlaşma, hikmetli yani fayda gözetilen bir işleyişin var olduğu, her şeyin her şeyle bir münasebetinin bulunduğu görülür.

Su molekülünün yapısı, güneş ışığının her şey için gerekliliği, gözün güneşle ve vücuttaki her bir hücre ile işbirliği içinde mükemmel bir optik alet oluşu, kelebeğin veya tavus kuşunun kanatlarında nanometre mertebesinde nakşedilen sanatın varlığı, bal arısının programlı hareketi ve bal yapma fiili örnek olarak sıralanabilir. Bu harika işler ne kör kuvvetin, ne sağır tabiatın, ne de aciz cansız ve bilgisiz maddelerin kendi başına yapacağı işler değildir. Bu işler ve işleyişler, bir harfte kocaman bir kitap yazan, bir nakışta bin nakşı nakşeden NAKKAŞ’ın yani YARATICI’nın varlığına binlerce dil ile şahitlik etmektedir.

Bilim dünyasında bu harika işleri anlattıktan sonra “doğa bunu bu mükemmellikte yapmıştır” diyerek ideolojik düşüncelere alet edenler olduğu gibi, bu harika işler ancak ve ancak Alîm, Hakîm, Kadîr olan Allah’ın yaratması ile vücut bulabilir başka surette olamaz diyen çok sayıda bilim insanları vardır.

Bu hakikatle beraber, bir milleti diğer milletlerden ayıran en önemli kimliği dini inancı, milli, manevi değerleri ve kültürüdür. Bu kimliğini kaybedenler tarih sahnesinden silinmeye mahkûmdur. Ne yazık ki, günümüzde milli, manevi ve kültürel değerlerimiz sürekli erozyona uğramakta, insanlar ateizm, deizm gibi akımların etkileri altına girmektedirler.

Bu erozyonu önlemenin en etkili yollarından birisi de; yetişen neslin “milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı, devletine ve milletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren” bireyler olarak yetiştirilmesi ve geleceğe hazırlanmasıdır.

Kâinatın ve insanın mahiyetini ve yaratılışını daha iyi anlamada Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongrelerinin bilim camiasının düşünce ufkuna katkı sağlayacağı, araştırmalarında onlara yeni bir şevk ve enerji vereceği ümit edilmektedir. Ayrıca bu kongrelerde, Evrim ve Yaratılış konuları kendi ilmi platformlarında değerlendirilmekte ve Evrim görüşünün ideolojik düşüncelere alet edilmesinin önüne geçilmesinde önemli adımlar atılmaktadır.

Bu amaçla 2017 yılında Harran Üniversitesi’nde birincisi düzenlenen ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ’inin ikincisi, 8–9 Kasım 2018 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Üçüncüsü ise 24-26 Ekim 2019 tarihlerinde medeniyetlerin beşiğinde ve ülkemizin en yüksek dağının eteklerinde, Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde siz değerli bilim insanlarının katılımı ile gerçekleşecektir. Sizleri Iğdır’da ağırlamaktan ve aramızda görmekten onur duyacağız.

Saygılarımızla”

Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA                                      

Iğdır Üniversitesi Rektörü

bilimdili

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...