DÜŞÜNCE

1912 Yılı Verilerine Göre Rusya’da Yaşayan Halkların Yüzdelik Oranları

Çeviri: Eray AKÇAY 

1912 Yılı Verilerine Göre Rusya’da Yaşayan Halkların Yüzdelik Oranları

  1. % 63 Ruslar
  2. % 10.06 Türkler-Tatarlar
  3. % 6.2 Polonyalılar (Lehler)
  4. % 4.5 Fin Kabileleri
  5. % 3.9 Yahudiler
  6. % 1.6 Almanlar
  7. % 2 Kafkasyalılar, Gürcüler
  8. % 2 Dağlılar
  9. % 0,9 Ermeniler
  10. % 2, 4 Diğerleri

Not: Tablodaki verilere göre Rusya’da Ruslardan sonra nüfus çoğunluğu Türklere aittir ve günümüzde de bu oran aşağı yukarı aynıdır. Ayrıca “Dağlılar” ve “Diğeri” diye gösterilenlerin içerisinde Rusya’nın Doğu sınırındaki ve Kuzey Kafkasya’daki Türklerin bulunduğu muhakkaktır.