DÜŞÜNCE

Bilim İnsanlarının Güvenliği

Milletler içlerinden çıkan dehalar sayesinde yükselir. Bilim insanları yaptıkları araştırmalarla içinde bulundukları toplumun refahını, güvenliğini, ekonomik çıkarlarını korurken, bir yandan da medeniyete katkı yapmış olurlar. Fakat icat edilen yeni buluşlar veyahut ortaya atılan nazariyeler bir takım çıkar odaklarını rahatsız edebilir. Uluslararası rekabet sebebiyle bazı bilim insanları ortadan kaldırılarak, bu mücadelede acımazsızca harcanabiliyor. Bir bilim insanı kolay yetişmediği gibi, bunun da ötesinde bir insanın canından bahsediyoruz.

Bilim insanları politik ve ekonomik çatışmalar sebebiyle çok rahat bir şekilde hedef haline gelebilecek, savunmasız bir pozisyonda bulunuyorlar. Düşman devlet ya da devletler gizli örgütler ve istihbarat ağlarının gerçekleştirdiği suikastlarla bilim insanlarını hedef alıyor. 2.Dünya Savaşı yıllarında bazı Alman bilim insanları ABD tarafından kaçırılmış ve bilgilerinden faydalanılmıştı. Bazı Alman bilim insanları ise siyasi baskı altında oldukları için Türkiye ve farklı ülkelere göç ederek buralarda çok önemli hizmetler vermişti. Bilim insanlarının çalışmalarından tüm siyasi organizasyon yapıları faydalanmaya çalışmakla beraber, faydalanamayacağını anlayınca bilim insanlarını ortadan kaldırmak veya onları kaçırmak yoluna başvurabiliyor.

Konuya Türkiye özelinde bakacak olursak bilim insanı ve aydın kaybetmek Türkiye için telafisi çok güç olan büyük kayıplar olarak sayılabilir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti zaten kuruluş esnasında eğitim görmüş neslinin birçoğunu kaybetmişti. Çanakkale Cephesi’ni anlatırken yıllarca mezun veremeyen liseleri mutlaka örnek veririz.

Türkiye’de bir dönem ASELSAN mühendisleri “şüpheli bir şekilde intihar” ediyordu. Yakın zaman içinde 8 ASELSAN mühendisi hayatına son verdi.[1] Yine 30 Kasım 2007 yılında Isparta’da meydana gelen uçak kazasında nükleer alanda çalışan çok önemli bilim adamları hayatını kaybetti. Aradan geçen 12 yıl sonra ise Isparta uçağının kasten düşürülmüş olabileceği iddiaları gündeme geldi.[2] Türk bilim insanları yaptıkları buluş ve çalışmalardan dolayı düşman istihbarat servislerinin hedefi haline geliyor. Bu sebeple kritik çalışmalar ve önemli çalışmalar yapan bilim insanlarını korumak için politikalar üretmeliyiz.

Dünya sahnesine baktığımızda yok edilmek veya köleleştirilmek istenen toplumların yetişmiş beyinlerinin, entelektüellerinin ve bilim insanlarının yok edildiğini görüyoruz. Ayrıca küresel ölçekli devletlerin de birbirleri ile gizli örgütler aracılığı ile mücadele ettiğini düşündüren suikastlar mevcut. Küresel ölçekli şirketler, büyük devletler, istihbarat servisleri bilim adamlarının uğradığı suikastlarla alakalı olması muhtemeldir. ABD’li, İsrailli, Iraklı,[3] Filistinli,[4] İranlı,[5] İngiliz bilim insanlarının şüpheli bir intihar eylemi ya da suikast sonucunda hayatını kaybettiğini biliyoruz.[6]

Uğradıkları suikastlar sonucu hayatını kaybeden Türk akademisyen, bilim insanı, gazeteci ve hariciyecileri saygı ile anıyoruz.


[1] https://www.ahaber.com.tr/gundem/2017/11/24/aselsan-muhendislerinin-supheli-olumleriyle-ilgili-yeni-adim ; Görüntüleme Tarihi: 28 Kasım 2020.

[2] https://www.trthaber.com/haber/turkiye/enkaz-altinda-kalan-sirlar-ispartadaki-ucak-kazasi-443892.html ; Görüntüleme Tarihi 28 Kasım 2020.

[3] https://www.hurriyet.com.tr/dunya/irakli-bilimadamlari-sistemli-sekilde-olduruluyor-4084236 ; Görüntüleme Tarihi: 28 Kasım 2020.

[4] https://www.haksozhaber.net/filistinli-bilim-adamlarina-cezayirde-suikast-107019h.htm ; Görüntüleme Tarihi: 28 Kasım 2020.

[5] https://www.amerikaninsesi.com/a/iranli-nukleer-fizikci-tahranda-olduruldu/5678997.html ; Görüntüleme Tarihi: 28 Kasım 2020.

[6] https://www.milliyet.com.tr/buyuk-kesiflerin-ardindan-supheli-bicimde-hayatini-kaybeden-5-bilim-insani-molatik-6059/ ; Görüntüleme Tarihi: 28 Kasım 2020.

https://www.sabah.com.tr/aktuel/2013/02/17/bilim-cinayetleri ; Görüntüleme Tarihi: 28 Kasım 2020.