DÜŞÜNCE Kitap TOPLUM

Göçebe Dergisi’nin 13. Sayısı Yayınlandı

Geçmişten günümüze Karadeniz’in kuzeyi farklı Türk uruklarının meskeni olmuştur. İskitlerden itibaren Türklerin sürekli var olduğu bu bölge, tarihî kayıtlarda Deşt-i Kıpçak olarak anılmaktaydı. Sovyetler Birliği, II. Dünya Savaşı sonrası Nazilerle işbirliği yapmakla suçladığı Kırım Türklerini sürgün etmiştir. Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte sürgünden geriye kalan halkın bir kısmı öz yurduna dönmüştür. Fakat 2014 yılında Kırım’ın tekrar işgal edilmesiyle birlikte Kırım Türkleri tekrar sürgün edilmiş ve var oluş mücadelesi içerisine girmiştir. Bu işgalin izleri henüz silinmeden bir taraftan da Ukrayna’nın geride kalan kısmına işgal girişimleri başlatılmıştır. Öncelikle bilinmesi gereken en önemli gerçeklerden birisi Ukrayna’da hâlihazırda birçok Türk uruğunun yaşıyor olmasıdır: Kırım Türkleri, Gagauz Türkleri, Karaim Türkleri, Karay Türkleri, Kırımçak Türkleri, Urum Türkleri gibi yerli Türklere ek olarak Ahıska Türkleri ve Azerbaycan Türkleri yaşamaktadır. Oldukça üzücüdür ki Urum Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Mariupol şehrinde şiddetli çatışmalar hâlâ devam etmektedir. Rus işgali ile birlikte bölgedeki Türkler tekrar soykırımlarla karşı kaşıya kalmıştır. Savaş öncesi Urum Türklerinin bir kısmı Yunanistan’a göç etseler de büyük bir nüfus Mariupol’da kalmıştır. Diğer yandan Yunanistan’a göç eden Urum Türklerinin de asimile edilme ihtimalleri her geçen gün artmaktadır. 21 Mart’ta Türklerin Ergenekon’dan çıktığı gibi Kırım’ın azat edileceği günü sabırsızlıkla beklemekteyiz. Bu beklenti ile beraber bağımsızlığımızın simgesi olan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyoruz.

Gazi Paşa’mızın ‘’Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır’’ ilkesini kendine şiar edinen Göçebe Dergisi’nin 13. sayısını sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Dergimizin Nisan Sayısı, ‘’Düşünce/Fikir Yazıları’’,‘’Edebî Yazılar’’, ‘’Türk Dünyası Ortak Atasözleri’’ ve ‘’Kitap Önerileri’’ olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır:

Düşünce/Fikir Yazıları; Mehmet Akif Ersoy’a Mektuplar, 18. Yüzyıl Azerbaycan Şairi: Molla Velî Vidâdî, Ahvalimize Fetva Arıyoruz, Anadolu’da Kuman-Kıpçak Varlığı, Azerbaycan’ın İlk İstanbul Büyükelçisi – Büyük Türk Oğlu Yusuf Bey Vezirov, Doğanin Mucizesi, Mine Söğüt’ün “Aile Ölüyor” Öyküsüne Vegan Perspektiften Bakmak, Seyid Azim Şirvani Hayatı ve Eserleri Üzerine, Sovyet İşgalciliğinin Anatomisi, Şerali Turdıyev, Şehr-i Tarih, Taştaki Kültür “Balballar”, ve Ümit Yaşar Oğuzcan’ın Şiirlerinde Halk Bilimi İzlekleri başlıklı yazılardan oluşmaktadır.
Edebî Yazılar; Bostan, Gagauz Halk Edebiyatından Bir Hikâye: “Aptal Kurt”, Haysiyet Terazisi, Yaşamak Niyeydi?, Anamın Gözyaşı, Bir Köy Dönüşü, Gizem, Gün Olur, Hakikat İkbali, Karanlığımdasın Aydınlığım, Türk Gibi Yaşa, Uyanış, Vicdansızlık Savaşı ve Yaz Yağmuru başlıklı yazı ve şiirlerden oluşmaktadır.

Saffet Alp YILMAZ

Dergiye erişim için tıklayınız: Göçebe Dergisi

Derginin pdf formatına erişim için tıklayınız: Göçebe Dergisi Pdf Formatı