DÜŞÜNCE TOPLUM

Haberlerdeki Şiddeti İzlemek Çocukları Şiddete İter mi?

 

Çalışmalara göre öyle.. Üstelik bu haberler, sadece çocuklarda değil yetişkinlerde de saldırganlığı arttırıyor.

Birçok deney, şiddet içeren medyaya kısa süreli maruz kalmanın çocuklarda, gençlerde ve genç yetişkinlerde saldırganlığı artırdığını gösteren kanıtlar sağlamıştır.

Bu saldırganlık her zaman fiziksel saldırganlık anlamına gelmiyor. Hakaret etmek gibi sözlü saldırganlığın yanı sıra saldırgan düşüncelerin akla gelmesi, saldırgan duygulara sahip olmak anlamına da gelebilir.

Daha da rahatsız edici olanı, çocuklukta medyadaki şiddete sık sık maruz kalmanın insanları onlarca yıl takip ediyor olması.. Birkaç boylamsal çalışma, şiddet içerikli medyayı artık tüketmeyen çocukların dahi yetişkinlikte, bu nedenle saldırganlığa yöneldiğini göstermektedir. (2)

Evet, televizyondaki şiddet çocukları saldırgan ve davranışlarında şiddetli hale getiriyor. Bu nedenle çocuklar küçük konularda çabuk sinirlenirler ve okulda diğer öğrencilerle ya da dışarıda gençlerle kavgaya tutuşurlar. Eğer bu saldırgan davranış çocuğun ebeveynleri tarafından durdurulmazsa, gelecekte o kişi için olumsuz sonuçlar da doğuracaktır. (1)

 

Ayrıca;

• Televizyondaki şiddet, çocukları dünyadan korkar hale getiriyor.

• Başkalarının acılarına karşı daha az duyarlı oluyorlar.

[ https://millardwestcatalyst.com/5116/opinion/violence-in-tv/ ] [ https://www.verywellmind.com/what-is-the-impact-of-violent-media-on-mental-health-5270512 ]

 

Kaynak: Dialectic