DÜŞÜNCE Evren Fizik

Işık Hızı Aşılamaz mı?

Işık hızı evrenimizin hız limiti olarak bilinir. Saniyede 299.792.458 metre. Einstein‘ın E=mc² denkleminde kütle ve ışık hızının birbiriyle bağlantılı olduğu dolayısıyla enerjiyi etkilediği görülür. Ayrıca ”Görelilik İlkesi” de bu hızın aşılamayacağını söyler. Göreliliğe göre hareket eden bir cisim için zaman daha yavaştır. Işık hızına ulaşıldığında zamanın durması gerekir. Işık hızının aşıldığını varsaydığımızda ise zaman geriye doğru akar.

Işık hızını aşmak enerji yasalarını da ihmal etmek demektir. ”Nedensellik” gibi. Einstein nedensellikle ilgili olarak ‘Tanrı zar atmaz‘ derken aslında her olayın bir öncekiyle bağlı olduğunu neden-sonuç ilgisi kurarak açıklamıştır.

Herhangi bir cismin hızı ışık hızına yaklaşırsa, kütlesi de sonsuza yaklaşacaktır. Cisim hızlandıkça kinetik enerjisinin bir kısmı kütleye dönüşecektir. Kütlesi olmayan bir cisim ışık hızına yaklaşsa da ışık hızını geçemez. Fotonlar gibi. Fotonlar ışığın temel birimidirler. Kütleleri ve enerjileri sıfırdır. Boş uzayda ışık hızında hareket edebilirler fakat bu evren şartlarında mümkün değildir.

Işık hızı Büyük Patlama’da (Big Bang) sabitlenmiş ve SI tarafından kabul edilmiş bir limittir. (SI: Uluslararası Birim Sistemi)

Eğer ışık hızında yada ışık hızından da hızlı hareket edebilirsek veya hareket edebilen bir cisim yapabilirsek zaman yolculuğu da yapabiliriz. Bu mümkün.