Yazar - Hafize Kılınç

GAD 1 GENİ (Glutamik asit dekarboksilaz 1) Gen türü: Protein kodlaması Organizma: Homo sapiens Bu gen, insüline bağımlı diyabette büyük bir otoantijen olarak tanımlanan çeşitli glutamik asit dekarboksilaz formlarından birini kodlar. Kodlanan enzim...

Okumaya devam et