DÜŞÜNCE

Lefke Avrupa Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde düzenlenecek olan Lefke Avrupa Üniversitesi organize ettiği  I. Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi (LAÜ-SOSBİL2017), değişik ülkelerin üniversitelerinde sosyal bilimler öğrenimi gören öğrencileri Kıbrıs’ın güzelliklerinde buluşturmak, birlikte düşünüp birlikte araştırmaları için kapı açmak, hocalarının önderliğinde bilim dünyası ile tanıştırmak ve onlara disiplinler arası bakış açısı kazandırmak amacıyla düzenlenmektedir.6-8 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kongre’ye, Fakülte, Enstitü ya da Yüksekokullarda Beşeri Bilimler, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim, Eğitim Bilimleri, Ekonomi, Finans, Gazetecelik ve Medya, Halkla İlişkiler, Hukuk, İktisat, İşletme, Psikoloji, Sağlık Bilimleri, Sinema-TV, Siyasal Bilimler, Sosyal Hizmetler, Spor Bilimi ve Eğitimi, Tarih, Turizm Çalışmaları, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve sosyal bilimlerimn diğer dallarında öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabileceklerdir. Bu alanlardan birinde öğrenci misiniz? Gelin, düşüncelerinizi, projelerinizi kürsüden aktarın. Sözlü bildiriyle, poster sunumla katılabileceğiniz gibi dinleyici olarak da katılabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.eulsosyalbilimler.com/