DÜŞÜNCE Tarih

Türkiye Selçuklu Devleti’ne Ait 10 Sikke

Yazar: Günnur Işık (Anadolu Tarih)

Türkiye Selçuklu Devleti’ne dair çalışmalar içinde literatürün nümismatiğe bakan yönü geri planda kalmıştır. Hâlbuki nümismatik bilimi tarihe gerçekçi kanıtlar sunması açısından birincil derece öneme sahiptir. Yazılı kaynaklarda yer alan verilerin doğrulanması için sikkelerde geçen sembol, yazı, ağırlık ve tarihlerin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Genel olarak bakıldığında sikkelerde ok atan atlı süvari, aslan-güneş tasviri, son devre ait bir adet çift başlı kartal sembolü, Bizans etkisindeki tasarımlar ve İslami yazı stilleri bulunmaktadır. Bu listeli içerikte öne çıkan 10 Türkiye Selçuklu sikkesi tanıtılacaktır.

Not: Sikkeler bileşenlerine göre farklı isimlendirilmektedirler. Değer bakımından en kıymetli olanından değersizine bir dizi yapılacak olunursa: Dinar (altın), dirhem (gümüş), fels (bakır) olarak sıralanır.

 

 

KAYNAKLAR

 1. The David Collection (https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/seljuks-of-rum/coins )
 2. Kamil Eron ve Gültekin Teoman. “II.Mesud’a ait beş adet sikke” Anadolu Nümizmatik Bülteni, Sayı 1, 2007.
 3. Erkan Göksu. “Çift Başlı Kartal ve Selçuklular” Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Sayı 5, 2016.
 4. Gündegül Parlar. Orta Çağ Figürlü Sikkelerin Taşıdığı Anlamlara Bir Bakış, TÜBA-KED, Sayı 13, 2015.

 

KAYNAKLAR

 1. The David Collection (https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/seljuks-of-rum/coins )
 2. Kamil Eron ve Gültekin Teoman. “II.Mesud’a ait beş adet sikke” Anadolu Nümizmatik Bülteni, Sayı 1, 2007.
 3. Erkan Göksu. “Çift Başlı Kartal ve Selçuklular” Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Sayı 5, 2016.
 4. Gündegül Parlar. Orta Çağ Figürlü Sikkelerin Taşıdığı Anlamlara Bir Bakış, TÜBA-KED, Sayı 13, 2015.

 

KAYNAKLAR

 1. The David Collection (https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/seljuks-of-rum/coins )
 2. Kamil Eron ve Gültekin Teoman. “II.Mesud’a ait beş adet sikke” Anadolu Nümizmatik Bülteni, Sayı 1, 2007.
 3. Erkan Göksu. “Çift Başlı Kartal ve Selçuklular” Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Sayı 5, 2016.
 4. Gündegül Parlar. Orta Çağ Figürlü Sikkelerin Taşıdığı Anlamlara Bir Bakış, TÜBA-KED, Sayı 13, 2015.