DÜŞÜNCE Duyurular TOPLUM

Language Tree (Dil Ağacı) Projesi Tanıtım Toplantısı 6 Temmuz’da Gerçekleşecek

Belçika Türk Dili Enstitüsü, Uyum ve Araştırma Merkezi’nin partner olduğu “Language Tree” projesi, 2021 yılı R2 dönemi Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 14 projeden biri oldu. Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Dairesi Başkanı Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu’nun moderatörlüğünde Language Tree (Dil Ağacı) projesinin ilk tanıtım toplantısı 6 Temmuz 2022’de gerçekleşecek. Toplantıda proje sonucunda ortaya konacak yazılım başta olmak üzere stratejik ortaklık yapısı, tüm proje sonuçları, eğitim/ öğretim/ öğretme faaliyeti ve çoğaltıcı faaliyetler hakkında geniş bir bilgilendirme yapılacaktır.
Toplantı için bağlantı:
Toplantı Kimliği: 923 7920 7283
Parola: 606160
“Language Tree” projesi 

Kastamonu Üniversitesi koordinatörlüğünde hazırlanan ve 2021 yılı R2 dönemi Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Gençlik Programı Stratejik Ortaklıklar kapsamında, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenerek 244 bin 130 Avro hibe almaya hak kazanan proje 24 ay sürecek.

Proje ortakları arasında Türkiye’den Kastamonu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve YADOT Eğitim Derneği, Almanya’dan Lehrerverein Ruhr e.V., Belçika’dan Instituut voor Turkse Studies, Integratie en Onderzoek, İtalya’dan Universita Degli Studi Di Roma La Sapienza bulunuyor. Projenin araştırma ekibinde Kastamonu Üniversitesinden Harun İlçioğlu, Veli Gök, Derya Doğan Gök ve Kamil Parın; Sakarya Üniversitesinden Doç. Dr. Muhammed Hüküm, Doç. Dr. Emrah Aydemir, Dr. Kandemir Enser, Ömer Göktaş, Saliha Taze ve Ali Nacakçıoğlu; YADOT Eğitim Derneğinden Atanur Memiş, Dr. Emine Hoşoğlu Doğan, Dr. Mustafa Çetin, Dr. Himmet Sarıtaş, Dr. Hatice Altun Evci, Zehra Kum, Damla Okyay, Betül Göktaş ve Zeynep Ekinci; Sapienza Üniversitesinden Doç. Dr. Isabella Chiari, Dr. Ludovica Lanini, Dr. Maria Roccaforte; Belçika Türk Dili Enstitüsü Uyum-Araştırma Merkezinden Şener Uğurlu, Doç. Dr. Feyza Altınkamış ve Dr. Ebru Karataş Acer; Ruhr Ögretmenler Derneğinden Celal Aydemir, Ramazan Özsayar, Müge Muller ve Ünsal Gür yer almaktadır.

Language Tree” projesinde Türkçenin yabancı/ ikinci dil olarak öğretimi alanında konuşma becerisi özelinde genç göçmenler ve genç iki dilliler için ihtiyaç analizinin ortaya konması, konuşma becerisi ile ilgili müfredat çalışmasının yapılması ve konuşma becerisi ile ilgili WEB uygulamasının kullanıma sunulması hedefleniyor. Ayrıca projenin özellikle bu alanda temel seviyede konuşma becerisinin gelişimi ile ilgili büyük bir boşluğu doldurması bekleniyor.