Kitap

Göçebe Dergisi’nin 2. Sayısı Yayınlandı

  1. Sayımızı Sunarken

Göçebe Dergisi olarak uzun bir aradan sonra, e-dergi formatıyla yayın hayatımıza yeniden başlamış bulunmaktayız. Türklerin dünyasına yeni bir nefes getirmesini amaçladığımız dergimizin ikinci sayısıyla karşınıza çıkmanın sevinci içerisindeyiz. “Su uçar yazı kalır” atalar sözünün ilham verdiği duygu ve düşüncelerle yeniden çıktığımız bu yolda, karıncanın bütün niyetlerini kendimize şiar edindik. Karıncanın tarafını belli ettiği gibi biz de tarafgiriz. Biz “Türk Dünyası”nın tarafındayız ve bu dünyanın aydınlanmasına giden yolda “karınca kararınca” yürümek azmindeyiz. Takatimizin el verdiği sürece de bu azmi devam ettirmek niyetindeyiz. Elbette bu yoldaki takatimizin uzun soluklu olabilmesi siz okurlarımızın desteğine bağlıdır.

Bir okul olarak telakki ediğimiz Göçebe Dergisi’nde, bir taraftan Türklerin dünyası konusunda engin tecrübelere sahip olan çok kıymetli hocalarımızın yazılarına yer verilirken diğer taraftan bu hocalarımızın ışığından feyz alarak kalem kuşanmaya cesaret eden gençlerin yazılarına yer verilecektir. Bu düsturla ortaya çıkan Göçebe Dergisi’nin ikinci sayısı, e-dergi olarak ilk sayısı, altı bölümden oluşmaktadır. Edebi Yazılar bölümünde “Cengiz AYTMATOV Üzerine”, “Kronik Acılar”, “Yazar, Asker ve Öğretmen: Ömer Seyfettin” adlı yazıla ile “Bulduk”, “Dağlar”, “İnsan Şiiri” ve “Gönül” adlı şiirler; Türk Halk Bilimi bölümünde “Halk Arasında Su ile İlgili İnanışlar ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Bir Gelenek: Okuntu Geleneği” adlı yazılar; Düşünce Yazıları bölümünde “Osmanlı Modernleşmesinde Başarısız Bir Hamle: Enver Paşa Yazısı”, “Barbar Türkler (!)” ve “Demir Parmaklar Aşılmaz Diyenlere” adlı yazılar; Türkçe bölümümüzde “TDK Türkçe Sözlükte Öl- Fiilini Karşılamak İçin Kullanılan Örtmece İfadeler” adlı yazı; Türk Dünyası bölümümüzde ise “Gagauzlar”, “PLANLI BİR ZULÜM- 1940’larda Türk Devletlerinin Yıkılışı” ve “Unutulan Türkler: Finlandiya Tatar Türkleri” adlı yazılar yer almaktadır. Son olarak Göçebe Dünyasından Haberler bölümünde de “Hazar Kağanlığının Başkenti Bulundu”, “Moğolistan’da Eski Türk Dönemi’ne Ait Yeni Yapı Bulundu” ve “Uluslararası Türk Akademisi 10 Yaşında” başlıklı haberler bulunmaktadır.

Her şeyden önce, bu sayımızda yazılarıyla desteklerini esirgemeyen yazarlara teşekkürlerimi bildirmeyi borç bilirim. Aynı şekilde, uzun bir yayın aralığından sonra, derginin yeniden çıkarılması için, bizi teşvik eden ve bizi bir araya getiren Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER’e teşekkür ediyorum. Son olarak yayım aşamasında, gece gündüz demeden çalışan yayın kurulu üyesi değerli arkadaşlarıma burada şükranlarımı sunmak istiyorum.

Saffet Alp YILMAZ

Dergiye erişim için tıklayınız: Göçebe Dergisi

 

İçerikler