Kitap TOPLUM

Göçebe Dergisi’nin 8. Sayısı Yayınlandı

8. Sayımızı Sunarken

“Bir milletin tabii hudutları dağlar ve ırmaklar değildir.
İstinat ettiği milliyetin lisanı ve dinî sınırlarıdır.”
Ömer SEYFETTİN

Avrasya coğrafyasının uçsuz bucaksız topraklarında meskûn olan ve birbirine çeşitli uzaklıkta ve yakınlıktaki Türk lehçelerini konuşan farklı Türk boylarının ortak bir dil etrafında birleştirilmesi önemi her geçen gün artmaktadır. Bu büyük coğrafyada, çeşitli devletlerin hâkimiyeti altında yaşayan Türklerin ortak bir aidiyet duygusunun etrafında birleştirilmesinin önemi veya tutulabilmesinin tek yolu ortak bir dilden ya da dil birliğinden geçmektedir. Ortak
dil birliğinin oluşturulması diğer lehçe ve ağızları yok etmeyeceği gibi güçlendirecektir. Türk Dünyası için ortak bir yüksek Türkçenin kurulması için çalışmalarımızı hızlandırmalıyız.

Dergimizin Haziran Sayısı, ‘’Dil Yazıları’’,‘’Düşünce/Fikir Yazıları’’,‘’Edebî Yazılar’’, “Göçebe Dünyasından Haberler” ve “Kitap Tanıtımı” olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır;
Dil Yazıları; “Sosyal Medya Üzerinden Türkçeye Yansıyan Kelimeler: Instagram, Twitter ve YouTube Örneği”, “Yakut Türkçesinde ‘’At’’ ile Kurulan Atasözleri”, “Türkiye Türkleri ile Gagauz Türklerinin Dil ve Kültür Açısından Mukayesesi” ve “DİLMAÇ” başlıklı yazılardan oluşmaktadır.
Düşünce/Fikir Yazıları; “Kurt Motifi Üzerine”, “Süheyl ü Nev-bahâr’da Hoca Mes’ûd’un Türkçe Hassasiyeti ve Mütercemdeki Beyitlerin Sayısı” ve “Saha Kutsal Bayramı: Ihıah” başlıklı yazılardan oluşmaktadır.
Edebî Yazılar; “Türk’ün Türküsü!”,“Bana Bir Şiir Oku”, “Türk Olmak” başlıklı şiirlerden ve “Sigortadan Emekli” ile “Öğretmen” başlıklı bir hikâyeden oluşmaktadır.
Göçebe Dünyasından Haberler; “Macaristan’da Orta Asya Halk Sanatları sergisi açıldı”, “Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu Bakü’de Gerçekleştirildi”, “Kazakistan’da yöresel kıyafetler yeniden canlandırılıyor”, “YTB Türkçe Ödülleri, vefatının 700. yılı dolayısıyla “Yunus Emre Özel” ismiyle düzenlenecek” başlıklı haberlerden oluşmaktadır.
Kitap Önerileri’nde ise yeni çıkan çeşitli kitapların tanıtımına yer verilmiştir.

Saffet Alp YILMAZ

Dergiye erişim için tıklayınız: Göçebe Dergisi

Derginin pdf formatına erişim için tıklayınız: Göçebe Dergisi Pdf Formatı

 

İçerikler