Kitap Tarih

Milli Tarih Nedir?

Milli Tarih Nedir?

Tarih yalnız erbab-ı hükümet için değil, efrad-ı millet için de elzemdir. (Namık Kemal)

Milli Tarih konusu çokça bahsedilen fakat pek irdelenmeyen, kısaca geçiştirilen bir konu. Genç akademisyen Ahmet Vurgun, Milli Tarih Nedir? adlı kitabıyla bu açığı kapatmak için bir taş koymuştur. Bu eser genç akademisyenin ilk müstakil eseri, tabiri caizse ilk göz ağrısı. Bu sebeple büyük bir heyecan, istek ve zevk ile yazılmış.

Altı bölümden oluşan kitapta tarihçilerin ve tarih eğitimcilerinin de görüşlerine yer verilmiştir. Yazar çalışmasını “bu çalışmada milli tarih üzerine konuşulmuş, bir nevi milli tarihin serencamı ortaya konulmaya çalışılmıştır” cümlesiyle ifade etmiştir.

Milli konulardan bahsetmek biraz sıkıntılıdır. Çünkü Hitler’in nasyonel sosyalizmi, Mussolini’nin faşizmi karşıt ideolojiler tarafından milliyetçilik olarak damgalanmış ve milliyetçi oluşumlar Nazizm/Faşizm ile yan yana görülmüştür. Bu sebeple genç yazarın bu konuyu ele alışı cesurca bir atılımdır.

Milli Tarih “millet”, “tarih” ve “milliyetçilik” üçlü sac ayağından oluşur. Bu sebeple bu üç mefhum irdelenmiştir. Milli Tarih, bir millete ve kültüre bağlı olarak inşa edilir be toplumsal bilince nüfuz eder. Toplumsal bilince nüfuz ettiği için de bireyleri ortak bir kimliğe sahip kılar. Böylece milletin bütün bireyleri ortak bir tasavvura sahip olmaya başlar.

1909-1912 yılları arasında Darülmuallimin’in başında bulunan Satı Bey’e göre tarih eğitiminin en önemli faydaları vatani duyguları artırması, vatan sevgisini yükseltmesi ve millete hizmet etme isteğini artırmasıdır.

Ziya Gökalp tarafından ilmi tarih insanlığın hafızası, milli tarih ise milletin vicdanı olarak tanımlanmış be birbirinden ayırt edilmiştir.

Eserde milli tarihin Türkiye’de ortaya çıkışı, gelişim evreleri dönemsel olarak ele alınmıştır. Kitap okuması kolay bir dil ile yazılmıştır.

Bilimdili okurlarına tavsiye ederiz.

Künye Bilgileri:
Sayfa Sayısı: 192

Baskı Yılı: 2016
Dili: Türkçe
Yayınevi: Yeni İnsan Yayınları
ISBN: 9786055895891

İdris Kılıçaslan

Gazi Üniversitesi Tarih Öğretmenliği-Lisans
Gazi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-Yüksek Lisans
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-Doktora

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...