Kitap

Moğollar Dünyayı Nasıl Değiştirdi?

Fransız Oryantalist Marie FAVEREAU tarafından kaleme alınan “The Horde How the Mongols Changed the World” adlı eser Belknap Press tarafından neşredilmiştir.

Moğolların destansı tarihi sadece fetih hareketleri ile değil, aynı zamanda tarihin en etkili imparatorluklarından birini inşa eden mimarlar, diplomatlar ve ekonomistler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Marie Favereau, “The Horde How the Mongols Changed the World” adlı eserinde Büyük Han’ın ölümünden sonra ortaya çıkan Moğol İmparatorluğu’nun batı kısmı oluşturan Altın Orda’nın ilk kapsamlı tarihini ele almıştır. Moğolların başarıları savaşın da çok ötesine uzandığını gösteriyor. Favereau göre Altın Orda üç yüz yıl boyunca küresel kalkınmada neredeyse Roma’nın gücüne yaklaşmış olduğunu söylüyor.

Favereau, bizi dünya tarihindeki en güçlü sınır ötesi entegrasyon kaynaklarından birine götürüyor. Altın Orda, on üçüncü ve on dördüncü yüzyıllarda Avrasya ticaret merkezi konumundaydı. Han ve soylular arasında karmaşık bir güç dengesi olan benzersiz bir siyasi rejimi, yetenekli yöneticileri ve diplomatları ile hareketli, organize ve yenilikçi bir ekonomik düzeni teşvik ediyordu.

Eser, çok az anlaşılan ve çok kolay reddedilen bir imparatorluğun anlamlı, iddialı ve kesin bir portresidir. Favereau, göçebelerin tarihinin periferisi olarak algılanmasına meydan okuyarak, Moğollardan miras kalan bir dünyada yaşadığımızı açıkça ortaya koyuyor.

Saffet Alp Yılmaz

Doktora Öğrencisi, Azerbaycan İlimler Akademisi, Baku / Azerbaycan. saffetalp@gmail.com

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...