Kitap Tarih

Aklın Tam Yetkinleştirilmesi Meselesi

Tarih Felsefesi Seçme Metinler
Tarih Felsefesi Seçme Metinler

Eserin tam adı “Tarih Felsefesi Seçme Metinler Herder-Kant-Fichte-Schelling-Hegel-Schopenhauer” dir. Doğan Özlem ve Güçlü Ateşoğlu tarafından hazırlanan bu kitap isminden de anlaşılacağı üzere bahsi geçen filozofların tarih felsefesi ile ilgili olan bazı makalelerinin tercümesinden oluşuyor. Metin Bal, Yasemin Çına, Selahattin Hilav, Ali Irgat, Uluğ Nutku kitaba katkıda bulunan diğer isimler. Doğu Batı Yayınları’ndan 2006 yılında ilk baskısı yapılan kitabın 3. baskısı 2014 yılında aynı yayın evinden yapılmış.

Tarih şimdi ile geçmiş arasındaki ilişkiyi inceler ve bugünü anlamamıza yardımcı olur. “Geçmişin sürekli etkililiği” bugünü var eder. Be sebeple “tarih geçmişten günümüze kadar olan mücadele, çatışma ve tanınma sürecidir” denebilir. “İnsan, aklını kullanırken, yanılgıya ve hataya düşme kapısı, kuşkusuz ki kendisine hep açıktır ama o, bizzat bu yanılgı ve hatalarla, aklını daha iyi kullanma yolunu da kendisine açar.”

Kant’a göre devletler ticari bağlar ile birbirlerine öyle bağlanmışlardır ki herhangi birindeki sarsıntı diğer devletlerin hepsinde hissedilir. Bu yüzden bir devletteki sıkıntı diğer devletlerin hepsini ilgilendirir. Diğer devletler kendi güvenlikleri için sıkıntı yaşayan devlet ya da devletleri korumak zorunda kalırlar. İşte bu süreç boyunca yaşanacak olan devrimler ve bu devrimlerin dönüştürücü etkisi ile “dünya yurttaşlığı” düzeni mutlaka gerçekleşecektir.

Herder’e göre Tanrı insanlığa, hatalarını gidermesi için bir mucize göstererek yardım etmez; tersine o, bu hataların etkisini sürdürmesine izin verir; insanlar kendi hatalarını kendileri daha iyi öğrensinler diye.

Schellinge’e göre tarihin en yüce yasası hakikat olmalıdır.

Hegel’e göre insan düşünmeyi hiç bir zaman bir kenara bırakamaz, çünkü insan düşünendir; o bu yönüyle hayvandan ayrılır.

Schopenhauer’a göre tarihin malzemesi bir kez var olur ve sonra hiçbir zaman var olmaz. Akıl yetisi birey için neyse, tarih de insan soyu için odur.

Daha fazlası için kitabı okumanızı öneriyoruz.

Künye Bilgileri:
Sayfa Sayısı: 237
Baskı Yılı: 2006
Dili: Türkçe
Yayınevi: Doğu Batı Yayınları
ISBN: 9789758717224

İdris Kılıçaslan

Gazi Üniversitesi Tarih Öğretmenliği-Lisans
Gazi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-Yüksek Lisans
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-Doktora

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...