ARKEOLOJİ & TARİH Kitap TOPLUM

Uluslararası İdil – Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi’nin 7. Sayısı Yayınlandı

  1. Sayıyı sunarken,

Henüz Covid-19 küresel salgının bitmediği gibi Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırdığı sıkıntılı bir dönemde İdil-Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi’nin 4. yayım yılına giriyoruz. Bir yandan hem salgından hem de savaş durumundan dolayı gerginlik yaşarken öte yandan akan hayat içinde dergimizin yeni sayısını sizlere sunmanın kıvancını taşıyoruz.

Dergimizin bu sayısında “Klasik Türk Şiirinde Eksiltili Yüklem Sorunu”, “Sovyet Türkmenistanı’nda Astrahan Türkmenleri Üzerine Araştırmalar: K. Böriyev ve C. Mustakova Örneği”, “Kırgız Türkçesinin Ağızlarında Sebze Adları Üzerine Bir İnceleme”, “Hermeneutic view in order to explore the secrets of the folklore poem ‘Oshodom ha Oshodom’ in the Turkish narrative of Hamedan”, “Amerika Merkezî İstihbarat Teşkilatı Raporlarına Göre, Doğu Türkistan’daki İstihbarat Faaliyetleri (1948-1955)”, “Türkmen Mutasavvıf Şâir Azadî’nin (ö. 1173/ 1760) Şiirlerinde ‘Nefs’ Kavramı”  başlıklı araştırma makaleleri bulunmaktadır.

Bu sayımızda ayrıca İdil-Ural ve Türkistan bölgeleriyle ilgili olarak “Tipolojik Olarak İki Farklı Dil Tarafından Paylaşılan Bir Görünüş İşaretleme Yapısı”, “Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügati’t Türk Adlı Sözlüğünde Fiillerin Semantik Özellikleri ve Onların Modern Kırgız Türkçesindeki Fiiller ile Karşılaştırılması”, “Merkezi Asya’da Uygur Çalışmaları: Tarihsel Bir İnceleme” başlıklı makale çevirileri de yer almaktadır.

Bilim dünyasının gelişmesinde kitap tanıtım yazılarının da önemli olduğunu düşünmekteyiz. Dolayısıyla bu sayımızda da “Märyäm Eşmuhämmedova (2021). Suläymån Bäqırğäniy’nin Äsärläri Kiritilgän Qolyåzmälär Katalogi. Taşkent: Tåşkent Dävlät Şärqşunåslik Universiteti”,

“DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TE TEKRARLI ATASÖZLERİ Bozok, Emrah (2021). Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Tekrarlı Atasözleri, Ankara: Gazi Kitabevi, 181 s., ISBN 978-625-7588-29-4”, “Korkutname” başlıklı kitap tanıtımı yazılarına da ver vermekteyiz.

Dergimizin bu sayısında da bizleri yalnız bırakmayarak yazılarıyla katkıda bulunan yazar ve çevirmen arkadaşlarımıza hassaten teşekkürlerimi arz ediyorum. Aynı şekilde dergimize gelen bu yazıları değerlendirirken kıymetli zamanlarını ayıran ve bilgilerini esirgemeyen saygıdeğer hakem arkadaşlarımıza da ayrıca minnettarlığımı bildirmek istiyorum.

Tamamen gönüllülük esasında çıkardığımız dergimizin editörlüğünü büyük başarı ve özveriyle yürüten meslektaşım Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER ile yardımcısı Saffet Alp YILMAZ’a, İngilizce dil editörümüz Cemal YORGANCIOĞLU ile Almanca dil editörümüz Safiye ULUFER’e, son olarak dergimizin yayımı sürecinde başta dizgi olmak üzere değişik görevleri üstlenen genç dostlarım Birkan UZUNOĞLU, Hatice KARAKAYA ve Tuğçe Burcu DEMİR’e ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Selahittin TOLKUN

Uluslararası İdil – Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi      

 

bilimdili

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...