Kitap

Uluslararası İdil – Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi’nin 8. Sayısı Yayınlandı

  1. sayıyı sunarken

Dünyamızda COVID-19 salgını dolayısıyla sıkıntılarla Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı haksız savaş hâlâ sürüyor. Öte yandan Çin, Doğu Türkistanlılara yaptığı zulümlere devam ederken, şimdi de Tayvan’ı taciz ediyor, dolayısıyla Uzak Doğu’da da savaş rüzgârları esiyor.  Bunlara ek olarak ülkemizde yaşanan mülteci ve ekonomi sorunları da git gide büyüyerek varlığını hissettiriyor.

Bütün bu olumsuz karşın Uluslararası Türk Akademisi ile Moğolistan Arkeoloji Enstitüsü’nün birlikte yaptıkları çalışmalar neticesinde Moğolistan’ın Nomgon bölgesinde İlteriş Kağan’ın külliyesi ile 12 satılık bir yazıt keşfedildiği haberinin gelmesi Türklüğe gönül vermiş bütün bilim insanlarını sevindirdi. Yazıtın dönemi hakkında birtakım tartışmalar olsa da Türk kültür tarihinde yeni bir yazıtın bulunması her hâlükârda önemlidir ve sevindiricidir. Bundan dolayı başta Uluslararası Türk Akademisi ve Proje Yöneticisi Prof. Dr. Darhan Kıdırali olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyoruz.

İşte böyle bir ortamda biz Dergimizin 4. yılı, 8. sayısını yayınlamanın kıvancını yaşıyoruz. Bu sayımızda sizlerin karşınıza “Doğu Türkistan Sahası Çağatay Uygur Şairi Nevbetî’nin Divan Nüshaları ve Berlin Nüshası”, “Torguud Oyratları ve Manas Destanı’nda Torguudlar”, “Köhne Ark Sarayı 1686-1688”, “Türk Basınının Filistin ve Doğu Türkistan Sorununa Bakışı”, “Özbek Türkçesinde Doğum ve Ölüm Sürecinde Yaşla İlgili Kavramlar”, “Kazakistan ve Türkiye Arasındaki Dış Ticaret” başlıklı araştırma makaleleri ile “Uygur Dil Biliminin Kazakistan’da Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”, “Şor Lehçelerinde Odaksıl İntraterminallik Zaman Kipi Biçimlerinin Yenilenmesi” “Mevlânâ Lutfî ve Mahdumkulu Firâkî” başlıklı makale çevirileri, ilaveten “Afgan Türkistan Edebiyatından Örnek Bir Şahsiyet: Üstad Metin” ve “Millî Türkistan Mecmuası Bibliyografyası (1942-1975)”  başlıklı kitap tanıtımı yazıları ile çıkıyoruz.

Bu sayımıza da bu çalışmalarıyla katılan bütün araştırmacı-akademisyen arkadaşlarımız ile bu çalışmaları değerlendirmek lütfunda bulunan hakem dostlarımıza buradan ayrı ayrı minnettarlığımı bildirmek istiyorum.

Yine bu sayının hazırlanmasında da kültürümüze hizmet dışında hiçbir karşılık beklemeden emeklerini esirgemeyen başta Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER’e, genç akademisyenlerimiz Saffet Alp YILMAZ, İngilizce dil editörümüz Cemal YORGANCIOĞLU ile Almanca dil editörümüz Safiye ULUFER’e, ilaveten dergimizin yayımı sürecinde başta dizgi olmak üzere değişik görevleri üstlenen Birkan UZUNOĞLU, Hatice KARAKAYA ve Tuğçe Burcu DEMİR’e de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Prof. Dr. Selahittin TOLKUN

Son sayıya erişim için tıklayınız: Uluslararası İdil – Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi                                  

 

İçerikler