İçerik - eski türkçe

Dil

Eski Türkçedeki Böke Unvanı Üzerine

böke “yiğit, güçlü, kahraman” Böke sözcüğü “yiğit, güçlü, kahraman ve koca” anlamlarına gelmektedir. Böke sözcüğü, Moğolcadaki böh  ‘güreşçi’ ile bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. Kalmıkçada bök ‘güreşçi” olarak varlığını sürdürmektedir. Evenkçede buku sözcüğü ‘güçlü’ anlamında...

Okumaya devam et