İçerik - milliyetçilik

Dil DÜŞÜNCE Sosyoloji TOPLUM

“Ulus” ve “Millet” Kelimeleri ve Günümüz için Bir Teklif

Günümüzde Türkiye Türkçesinde, pek çok Batı dilindeki nation kelimesini karşılamak üzere, eş anlamlı olarak kullanılan iki kelime olan “millet” ve “ulus” kelimeleri bulunmaktadır. ilk bakışta, birincisi Arapça kökenli, ikincisi Türkçe kökenli olan bu iki kelimenin Türkçedeki birçok örneği...

Okumaya devam et