TEKNOLOJİ

Ar-Ge teşvikleri açıklandı

Ar-Ge merkezleri ve benzeri yerlerde çalışanların ücretleri, eğitim durumuna göre yüzde 95'e varan oranlarda gelir vergisinden muaf olacak.

Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) ve tasarım faaliyeti yapanlara yönelik teşvikleri içeren tebliğler Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmeleri, Ar-Ge merkezleri gibi yerlerde çalışan doktoralı ve temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip personelin ücretlerinin yüzde 95’i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanların ücretlerinin yüzde 90’ı ve diğerlerinin ücretlerinin yüzde 80’i gelir vergisinden müstesna olacak.

Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin sürelerinin yanı sıra ilgili kanunda belirtilen tatil günlerine denk gelen ücretler de istisna kapsamın alındı. Haftalık 45 saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretlerin ise istisnadan faydalanamayacağı hükme bağlandı.

Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının yüzde 10’unu geçemeyecek.

Ar-Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri, kanunda belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilecek.

 Damga vergisi ve harç istisnaları

İlgili kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacak. Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesna tutulacak. 

Ar-Ge ve tasarım indirimi

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamında ticari kazancın tespiti oranında indirim yapılacak. 

Tebliğler, 1 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

Kadir Celep

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...