Dil Edebiyat İncelemeleri TOPLUM

Türkistan Topraklarına 26 yıl sonra dönüş

Edebiyat; hiçbir zaman dile, dine, millete, cinsiyete bölünmemiştir. Fakat bu unsurlar edebiyatı yüce sanat seviyesine yükselten faktörlerdir. T.S.Eliot’un dediği gibi, bir millet diğer bir millet gibi düşünmesine rağmen, onlar gibi aynı hissi yaşayamaz. İşte, edebiyat  bir milletin hislerinden ve ruhlarından oluşuyordur.

Edebiyatın şimdiki durumunu değerlendirmek için Dünya edebiyatı ve kültürünün beşiği olan Asya Kıta’sının yazarları ve şairleri, 4-6 Eylül 2019’da Kazakistan Cumhuriyetinin başkenti Nur-Sultan’da “I. Asya Halkları Yazarlar Forumu”nda buluşuyorlar.

Bu forumda Asya edebiyatının ünlü yazarları ve şairleri bir araya gelerek, yaşadığımız Asya da söz sanatının bugünkü halini ve onun geleceği hakkında konuşacaklardır.

Çağdaş Kazakistan Cumhuriyetinin kurucusu Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Q. J. Toqayev, Kültür ve Spor Bakanlığının destekleriyle düzenlenecek bu forumda Asya edebiyatının gelişmesi ve Asya yazarlarının uluslararası Birliğini kurma konuları ele alınacaktır.

Forumda dünyada en büyük ödül olarak tanınan Nobel ödülüyle  eşit nitelik taşıyacak olan “Büyük Asya” (Ülken Azya) ödülünü tesisi edilecektir.

Foruma Asya Kıta’sında yaşayan 44 ülkeden 90 civarında yazar bekleniyor. Onların arasında Nobel, Buker ödüllü ve Güney Doğu Asya’daki ASEAN ödülünü kazanan ünlü yazarlar, bununla birlikte Orta Asya’deki ünlü şairler ve yazarlar da eşlik edecektir.

Bunların içinde uzun yıllar devamında Türkistan topraklarından uzakta kalmasına rağmen Orta Asya da meşhur olan, modern Türk Şiirinin önde gelen ismi Özbek şairi, siyasetçisi Muhammed Salih,de vardır. Salih sürgünde geçen 26 yıldan sonra, kendisinin dediği gibi, “taş yağmurunun altında geçen hayatında taşları gül kabul ederek”, Türkistan topraklarına 26 sonra ilk defa adım atacaktır.

Muhammed Salih

Muhammed Salih’in ata yurda  teşrifi kendisi için olduğu kadar Türkistan halkları için de büyük mutluluk arz ediyor.

Muhammed Salih in ismi Kazakistan da ilk olarak “Kuyudaki Ay” adlı şiir kitabıyla tanınmış, sonra “Ağaçlar şair olsa” ve diğer şiirleriyle okurun ilgi odağı olmuştur. çekmiştir.

Şiirlerini  geçen yıllarda Özbek Türkçesinden Kazak Türkçesine Mıltıkbay Eriimbetov aktarıp yayınlamıştır, Salih’in son şiirleri Kazak Türkçesine Fayzullah  Töltay tarafından aktarılmıştır.

Forumun ilk gününde “Bugünkü Asya uygarlığının edebi panoraması” ile “Asya edebiyatı ve dünya sorunları” konusunda yazarlar bildirilerini sunarak, fikir alış verişinde bulunacaklar.

Muhammed Salih Forumda “Saf Sanat” hakkında konuşma yapması bekleniyor.

Yazar: Fayzullah  Töltay