TOPLUM

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 11-14 Mayıs 2017
Türklerin Dünyası Enstitüsü&Gotse Delçev Üniversitesi
Antalya/Türkiye
Önemli Tarihler:
Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:02.01.2017
Bildiri Özeti Gönderme Bitiş:17.03.2017
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:24.03.2017
Sempozyum Kayıt Son Tarih:07.04.2017
Sempozyum Programının İlanı:21.04.2017
Sempozyum Oteline Giriş:11.05.2017
Sempozyum Otelinden Çıkış:14.05.2017 Saat: 12.00
Tam Metin Gönderme Bitiş:02.06.2017


Temalar:


Antropoloji
Arkeoloji
Batı Dilleri ve Edebiyatları
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Dilbilim
Eğitim Bilimleri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitim Sosyolojisi
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Fen Bilgisi Eğitimi
Görsel Sanatlar Eğitimi
Matematik Eğitimi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Müzik Eğitimi
Okulöncesi Eğitimi
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Özel Eğitim
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi
Ekonomi
Felsefe
Gazetecilik ve Medya
Halk Bilimi
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Psikoloji
Sanat Tarihi
Sosyal Hizmetler
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Uluslararası İlişkiler
http://symposium-ifwt.org/

Haber Gözcüsü

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...