Yaşam

Akademik Bilişim Konferansı

19. Akademik Bilişim Konferansı, Aksaray Üniversitesi, Aksaray 8 - 10 Şubat 2017

Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim 2017 konferansı, bu yıl 8-10 şubat 2017 tarihlerinde Aksaray üniversitesinde yapılacaktır. Konferansta davetli bildiriler, eğitim seminerleri ve yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum türü etkinlikler yapılacaktır. Konferans Öncesi çeşitli konularda yoğun kurslar yapılacaktır. Aksaray üniversitesi, Akademik Bilişim Konferansına 4 – 11 şubat 2017 tarihleri arasında ev sahipliği yapacaktır. Tüm akademisyen ve ilgililer davetlidir. Bildiri gönderme, sergiye katılım ve sponsorluk için bağlantıları kullanınız. Konferans ilgili herkese açıktır ve ücretsizdir.

Konferansın Ana Konuları

 

 

 • Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
 • Sanayi Devrimi 4.0
 • İnternet ve Sosyal Bilimler
 • E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
 • Açık Kaynak Ders Araçları ve MOOC
 • Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
 • Eğitim Yönetimi ve Bilişim
 • Sosyal Ağlar: E ğitim ve İş Dünyası
 • Yeni Medya
 • Temel Bilimlerde Bilişim
 • E-İş, M-İş ve Yeni/İnternet Ekonomisi
 • Internet, Demokrasi, Katılım, Saydamlık
 • Engelsiz Bilişim ve W3C
 • İnternet yasakları, sansür ve zararlı içerik
 • Gizlilik, bireysel haklar, mahremiyet
 • İnternet Yönetişimi ve STK’lar
 • Digital Aktivizm, Siber Kült ür
 • Sayısal Böl ünme, KİEM, İnternet Evleri
 • İnternet’te T ürkçe kullanımı ve İçerik
 • Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6
 • Mobil Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları
 • Yeni Internet teknolojileri
 • Wiki, RSS ve birlikte çalışma ortamları
 • Web 3.0, Semantik Web ve Xml
 • e-çevre, e-atık, yeşil BT
 • E-tarım, Tarımsal Bilişim
 • İnternet ve Medikal Bilişim
 • İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
 • Mekansal Bilişim, CBS ve Mashup
 • Açık/Bilgiye Erişim ve İfade Ozgürlüğü
 • Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar
 • E-kütüphanecilik, E -Kaynaklar, e-kitap
 • Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
 • 3/4G, Wifi, WiMax, Mesh Ağları
 • Başarı Hikayeleri
 • Türkiyenin BT Stratejisi ve Eylem Planı
 • Ağ Teknolojileri ve Güvenli ği
 • Nesne ve Birey için Kimlik Yönetimi
 • Bilişim güvenli ği ve güvenlik sistemleri
 • Kriptoloji ve E-imza
 • Yazılım Mühendisli ği
 • Yazılım Geliştirme Ortamları
 • Açık Donanım ve Gömülü Sistemler
 • Sistem ve Ağ Yönetimi
 • Veri Madenciliği ve Veri Tabanları
 • Web Servisleri, Sunucuların ç alıştırılması
 • İnternet ve Sanat
 • Bulut/Kuantum Hesap ve Yüksek Başarım
 • İstenmeyen Trafik: Spam, Virüs, P2P
 • Bilişim E ğitimi, Bilgi Okuryazarlı ğı
 • Arttırılmış Gerçeklik, IPTV, VoIP
 • Açık Veri, Açık Devlet,
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Ozgür Yazılım, Açık Kaynak ¨
 • E-devlet: Türkiye Deneyimleri
 • Araştırma ve İnnovasyon Ağları
 • Kurumsal İnternet Politikaları
 • Universite Bilişim Sistemleri
 • Kurs/Egitim Semineri Konuları
 • Ağ ve Sistem Yönetimi
 • Bilgi ve Bilişim Güvenliği
 • Web Servisleri, Mashup, Ajax, SOA
 • Açık kaynak ve özgür yazılımlar
 • DNS ve E-posta sistemleri
 • İçerik Yönetim Sistemleri
 • Büyük Veri, Veri Analizi, R
 • Web – Veritabanı arayüzü ve CORBA
 • Perl, Python, F, PHP, Ruby, Rails
 • IPv6
 • Özgür Web Teknolojileri
 • C, C++, Java
 • Tarama Mekanizmaları
 • Samba, Squid, Proxy
 • Erişebilirlik ve W3C
 • SGML, HTML, TeX, pdf
 • Web 2.0/3.0, XML ve Semantic Web
 • Virus ve Spam Filtreleme
 • P2P ve İstenmeyen Trafik
 • Kriptoloji ve e-imza
 • Kümeleme mimarileri
 • Yazılım güvenliği
 • Linux, Gömülü sistemler
 • Mobil Yazılım Geliştirme
 • Nesnelerin İnterneti, Robotiks
 • Açık Donanım, Arduino, 3D Yazıcı
 • Grid, Bulut ve Yüksek Başarım

 

 

İçerikler

Haber Gözcüsü

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...